НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Национален алианс за социална отговорност проведе със специалното участие на Министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, най-голямото събитие в социалната сфера за годината, което събра на едно място над 150 представители от държавни институции, общини, доставчици, ръководители и екипи на социални услуги, потребители, неправителствени организации, съвместно с квалифицирани лектори и експерти на НАСО. За поредна година Алиансът направи възможно, Форумът с най-дългогодишна история да срещне специалистите, ангажирани с развитието на социалните услуги и грижата за хората.  В програмата на Форума са включени темите за: Отговорностите на държавата и общините, доставчици, организация, управление и качество. Представяне на добри практики в социалната сфера.

Встъпление към участниците отправи:

г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност

г-жа Иванка Шалашатова, Министър на труда и социалната политика,

г-н Иван Портних, кмет на община Варна

г-жа Валерия Бужан, Вицепрезидент на EASPD,

д-р Марина Стефанова, учредител и председател на УС на Българска асоциация на КСО специалисти, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ модерира първата част на събитието.

 

Сред официалните гости на събитието бяха: Тимъти Гилайн, временен изпълнителен директор на Европейската асоциация на доставчиците на социални услугиза хора с увреждания (EASPD), Валерия Бужан, Вицепрезидент на ЕАСПД, Люк Зелдерло, досегашен главен секретар на ЕАСПД, експерт към ЕСФ+, Иванка Шалапатова, Министър на труда и социалната политика, експерти от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Агенция за качество на социалните услуги и други представители на централната и местна власт.

Участниците във форума имаха възможност да отправят своите въпроси, мнения и коментари към Министър Шалапатова, свързани с критериите за успешен мениджмънт на социалните услуги, функционалностите на Интегрирана информационна система, липсата на специалистите, които желаят да работят в Центровете за настаняване от семеен тип, значението на превенцията в социума, затрудненията при работата с лица с деменция, проблемите при предоставяне на социални услуги в малките общини.

Министъра на труда и социалната политика отговори на всички въпроси и обърна специално внимание на темата за успешен мениджмънт на социалните услуги, която според нея е изключително важна. Сподели, че за младите кадри, които искат да се развиват в ръководни позиции, няма възможности за обучения в академии и обучение в лидерство, което е овластяващо, модерно и успешно и добави, че е отворена към провеждане на разговор и споделяне на предложения за успешен мениджмънт.

Относно функционалностите на Интегрираната информационна система, която ще бъде внедрена в социалните услуги, Министър Шалапатова сподели, че е оптимист и, че с помощта на професионалистите в страната, ще има добър баланс при събирането на количествени и качествени данни, които да дадат ясната посока  работа.

Относно Центровете за настаняване от семеен тип, тя добави, че е разработена много добра форма за предоставяне на грижите в ЦНСТ, както и че има недостиг на желаещи да работят в тези услуги, но трябва да това да бъде променено.

Относно превенцията сподели, че тя се случва успешно в България.

Министър Шалапатова, апелира за проблема с деменцията и,че е необходимо да се мисли по-мащабно, и да се търсят начини за работа със здравната система. За мобилните екипи в малките общини, изказа своето мнение, че е нерентабилно за България да се създават във всяка една малка община мобилни екипи, като практиките са те да бъдат центрирани в по-големи общини, но да се дава достъп.

В дискусията се включиха и представители от  МТСП, Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Агенцията за Качество на социалните услуги (АКСУ), които отговориха на редица въпроси свързани с планирането на социалните услуги, Наредбата за качество на СУ, Националната карта на социалните услуги, която следва да бъде готова през 2024, както и финансирането на социалните услуги.

Г-жа Теодора Любенова, главен експерт „Социално включване“, МТСП, подкрепи изказването на Министъра на труда и социалната политика, като заяви, че има приемственост и МТСП продължава работата си с цел окачестевяване на социалните услуги, в т.ч и подобряване на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Г-жа Венелина Богданова, началник отдел „Соц. услуги за пълнолетни лица“, АСП, разказа за процеса на създаване на Националната карта и за финансирането на социалните услуги. Отбеляза, че в момента се прави анализ на събраните данни от социалните услуги и одобрените такива, ще влязат в Картата. По отношение на финансирането, тя сподели, че засега се финансират по стария ред. По новия ред, ще се случи финансирането след приемането на Картата, като ще бъдат разработени нови финансови стандарти.

В дискусията активно участие взеха представители и екперти от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) –  г-жа Диана Петрова и г-жа Христина Пантева. Г-жа Петрова, отговори на въпроси по темата и сподели повече за работата на Агенцията и подкрепата към социалните услуги.

По темата още се включиха представители и експерти от Националното сдружение на общините на Р България, в т.ч Росица Димитрова, съпредседател на ПК „Соц. политика“, община Велико Търново – директор Дирекция; Веселина Ботева, зам.председател на ПК „Соц. политика“, община Пловдив – директор Дирекция и Мая Казанджиева, зам.председател на ПК „Соц. политика“,община Бургас – директор Дирекция

Втората част на Форума бе посветена на добри практики и отвори дискусия на тема „Доставчици, организация, управление и качество“ в който се включиха специалните гости от Европа, представители от общини, неправителствена организация и университет, които споделиха своите успешни модели за развитие на социалните услуги. Също така участие по темата взеха и експерти на НАСО, които представиха своя добър опит по темата за „Партньорството в подкрепа за развитие на добрия опит“. 

В последния ден от Форума програмата продължи с  интересен и вдъхновяващ уъркшоп, модериран от проф. д-р Севджихан Еюбова, на тема „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“. Уъркшопът започна с игра, която имаше за цел да изведе на преден план важни послания за работата в екип и по-специално за работещите в социалната сфера.

Националния годишен форум завърши с емоционален, вдъхновяващ и съдържателен разговор между посланиците на партньорството и успеха на НАСО – доц. д-р Марина Стефанова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и г-н Люк Зелдерло, Досегашен главен секретар на Европейската асоциация на доставчици на услуги за хора с увреждания и експерт към „Европейски социален фонд +“, на тема „Лидерство, партньорство, правила на успеха за по-добър живот“.  В началото д-р Стефанова се обърна  към участниците с твърдението, че проблеми винаги ще има, но е важно за хората да ги решаваме – личностно и професионално. Също така, тя сподели, че имаме нужда да поговорим с човек, който се справя с трудностите, който знае как да посреща попътния вятър, какъвто е именно г-н  Люк Зелдерло, затова тя проведе интервю с него, в което той даде своите съвети и послания как човек да е успешен , да развива полезни партньорства и справя с кризите, и предизвикателствата в работата и живота.

 

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.