НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Професията на Трудотерапевта в социалната сфера и неговата роля за мотивиране на хората с увреждания

На 19 юни 2023г., със специалното участие на Министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, НАСО откри най-голямото събитие в социалната сфера за годината, което събра на едно място над 150 представители от държавни институции, общини, доставчици, ръководители и екипи на социални услуги, потребители, неправителствени организации, съвместно с квалифицирани лектори и експерти на НАСО. За поредна година Алиансът прави възможно, Форумът с най-дългогодишна история да срещне специалистите, ангажирани с развитието на социалните услуги и грижата за хората.  В програмата на Форума са включени темите за: Отговорностите на държавата и общините, доставчици, организация, управление и качество. Представяне на добри практики в социалната сфера.

Встъпление към участниците отправи:

г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност

г-жа Иванка Шалашатова, Министър на труда и социалната политика,

г-н Иван Портних, кмет на община Варна

г-жа Валерия Бужан, Вицепрезидент на EASPD,

д-р Марина Стефанова, учредител и председател на УС на Българска асоциация на КСО специалисти, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ модерира първата част на събитието.

На втория ден от Форума предстои участие на доц. д-р Марина Стефанова и Люк Зелдерлом, които ще говорят по темата за „Лидерство, партньорство, правила на успеха за по-добър живот“.

Уъркшоп на тема „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“ ще направи проф. д-р Севджихан Еюбова, Шуменски университет.

Сред официалните гости на събитието са: Тимъти Гилайн, временен изпълнителен директор на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания (EASPD), Валерия Бужан, Вицепрезидент на ЕАСПД, Люк Зелдерло, досегашен гл. секретар на ЕАСПД, експерт към ЕСФ+, Иванка Шалапатова, Министър на труда и социалната политика, Директори на дирекции и експерти към Министерство на труда и социалната политика, и други представители на централната и местна власт.

 

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.