НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На 16 юни се проведе Национален  форум на социалните услуги, форумът е част от Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“ организиран от Национален алианс за социална отговорност в сътрудничество с Министерство на труда и социалната политика, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Република България, Национална асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

На форума бе обсъдено развитието на социалните услуги в новите условия на Закона за социалните услуги и подзаконовата уредба, в т.ч.: държавни политики за развитие на социалните услуги, отговорности на общините за развитие на социалните услуги, управление, организация и качество на социални услуги.

 

В дискусиите се включиха: г-н Георги Георгиев, председател на Националния алианс за социална отговорност; г-н Коста Базитов, зам.- кмет община Варна; г-жа Росица Димитрова, съпредседател на ПК „Социална политика“, НСОРБ, директор дирекция  община Велико Търново; г-жа Веселина Ботева, член на УС на НАСО, директор дирекция община Пловдив; г-жа Мая Казанджиева, директор дирекция община Бургас; г-жа Нермин Мехмет – директор дирекция община Кърджали, представител и експерт на НАСО; г-жа Наталия Христова, мениджър „Национални партньорства“, НАСО; г-жа Теодора Любенова, Министерство на труда и социалната политика.

Своят опит в управлението, организацията и добрите си практики в подобряване на качеството на социалните услуги споделиха: г-жа Недка Петрова, директор на КСУДС гр.Пловдив, експерт на НАСО; г-жа Весела Цанкова, председател на Сдружение „Граждански инициативи“, експерт НАСО; г-жа Мюжгян Байрям Адем, директор на ЦНСТДМУ гр.Кърджали; г-жа Виолета Митева, потребител в АСР Вижън; г-жа Антоанета Янкабакова, директор на Сдружение ИМКА, експерт на НАСО; г-н Иван Иванов, директор SOS Детски селища.

Национален алианс за социална отговорност благодари на всички, които се включиха в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“, участваха в обсъжданията, споделяха опит и правеха предложения!

Презентациите на всички участници и резюме на дискусиите и предложенията ще бъдат споделени с професионалистите в сферата и с широката публика по комуникационните каналии на НАСО!

Наши медийни партньори: БТА, БНТ, Мениджър, Еnterprise.bg

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.