ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Национален форум на социалните услуги

Национален форум на социалните услуги (16.06.22).

На 16 юни се проведе Национален  форум на социалните услуги, форумът е част от Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“ организиран от Национален алианс за социална отговорност в сътрудничество с Министерство на труда и социалната политика, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Република България, Национална асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

На форума бе обсъдено развитието на социалните услуги в новите условия на Закона за социалните услуги и подзаконовата уредба, в т.ч.: държавни политики за развитие на социалните услуги, отговорности на общините за развитие на социалните услуги, управление, организация и качество на социални услуги.

 

В дискусиите се включиха: г-н Георги Георгиев, председател на Националния алианс за социална отговорност; г-н Коста Базитов, зам.- кмет община Варна; г-жа Росица Димитрова, съпредседател на ПК „Социална политика“, НСОРБ, директор дирекция  община Велико Търново; г-жа Веселина Ботева, член на УС на НАСО, директор дирекция община Пловдив; г-жа Мая Казанджиева, директор дирекция община Бургас; г-жа Нермин Мехмет – директор дирекция община Кърджали, представител и експерт на НАСО; г-жа Наталия Христова, мениджър „Национални партньорства“, НАСО; г-жа Теодора Любенова, Министерство на труда и социалната политика.

Своят опит в управлението, организацията и добрите си практики в подобряване на качеството на социалните услуги споделиха: г-жа Недка Петрова, директор на КСУДС гр.Пловдив, експерт на НАСО; г-жа Весела Цанкова, председател на Сдружение „Граждански инициативи“, експерт НАСО; г-жа Мюжгян Байрям Адем, директор на ЦНСТДМУ гр.Кърджали; г-жа Виолета Митева, потребител в АСР Вижън; г-жа Антоанета Янкабакова, директор на Сдружение ИМКА, експерт на НАСО; г-н Иван Иванов, директор SOS Детски селища.

Национален алианс за социална отговорност благодари на всички, които се включиха в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“, участваха в обсъжданията, споделяха опит и правеха предложения!

Презентациите на всички участници и резюме на дискусиите и предложенията ще бъдат споделени с професионалистите в сферата и с широката публика по комуникационните каналии на НАСО!

Наши медийни партньори: БТА, БНТ, Мениджър, Еnterprise.bg

НОВИНИ

Среща на партньорите по проект SaS

Среща на партньорите по проект SaS

В рамките на Националния форум за по-добър живот се проведе среща на партньорите по проект SaS – LADAPT. В този проект Национален алианс за социална отговорност работи в партньорство с редица страни от Европейския съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и...

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

  В качеството си на член на организационния комитет и по покана на МТСП, НАСО участва в Десети европейски форум на субектите на солидарната и социална икономика. В проведените кратки срещи с представители на ръководствата на МТСП се  направи връзката между проведения преди това Национален форум на НАСО във Варна,...

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Успоредно с провеждане на Форума на 16 и 17 юни, председателя на НАСО г-н Георги Георгиев проведе индивидуални срещи – разговори с г-н Джим Кроу и г-жа Мая Донева. Срещите бяха използвани за взаимна информираност, относно процесите на промени и развитие в двете организации, и възможностите и потребностите за надграждащи...

Среща на EASPD и НАСО

Среща на EASPD и НАСО

На 16 юни в рамките на Националния форум 2022 се проведе традиционната среща на ръководствата и представители на НАСО и EASPD. В срещата участваха  президента и генералния секретар г-н Джим Кроу и г-жа Мая донева, председателя г-н Георги Георгиев и мениджърските екипи на НАСО и Агенция Вижън. В дух на...

Националният съвет е консултативен орган

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 22.06.2022 г. се проведе неприсъствено Заседание на Националния съвет за хората с увреждания. Национален алианс за социална отговорност е член на Националния съвет за хората с увреждания. Националният съвет е консултативен орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората...

Георги Георгиев и Иван Портних

Среща с кмета на Варна

В рамките на съпътстващите събития на Националния форум „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО –ДОБЪР ЖИВОТ“ на 17 юни в зала Варна на община Варна се проведе среща на г-н Георги Георгиев - председател на НАСО и гостите на Форума от EASPD г-н Джим Кроу - президент  и г-жа Мая Донева...

оперативна програма развитие на човешките ресурси

Редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР

На 22 юни се състоя техническа среща и 16-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика. На заседанието се разгледа отчет на годишен план за действие за информация и комуникация на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2021...

конкурс "Моят първи успех в работата с потребители"

Отличените в конкурса „Моят първи успех в работата с потребители“

Щастливи сме да съобщим отличените в конкурса на Национален алианс за социална отговорност  "Моят първи успех в работата с потребители". Като организация, които дълго работи в социалната сфера знаем, че работата с потребители е голямо предизвикателство, но това предизвикателство носи голямо удовлетворение. С конкурса дадохме възможност на работещите в сферата...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.