ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

От 14 до 17 юни в х-л „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, България,  се проведе Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“. Събитието се организира от Национален алианс за социална отговорност. В рамките на няколко дни НАЦИОНАЛНИЯТ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“предостави възможност за среща и взаимодействие на всички представители на социалната сфера – държавни институции, общини, социално отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, ръководители и екипи на социални услуги, неправителствени организации и др.

Партньори на Национален алианс за социална отговорност в осъществяването на форума са Министерство на труда и социалната политика, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Република България, Национална асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

В рамките на събитието се проведохат два форума с различен фокус:

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

НАЦИОНАЛЕН  ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (15.06.22), на който участниците обсъдиха ролята на социалната отговорност за икономическо и социално развитие и споделиха успешни модели и добри практики в сферата на социално отговорното предприемачество от България и Европа. Обсъдени и приети бяха предложения за спешни и неотложни решения за финансиране на работодатели и осигуряване на реална подкрепа за приобщаваща заетост и повече работни места за хората с увреждания.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЕН  ФОРУМ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (16.06.22), с основна тема в програмата беше развитието на социалните услуги в новите условия на Закона за социалните услуги и подзаконовата уредба, в т.ч.: държавни политики за развитие на социалните услуги, отговорности на общините за развитие на социалните услуги, управление, организация и качество на социални услуги.

Допълнителен акцент тази година бяха церемонията по връчване на Юбилейните награди на Национален алианс за социална отговорност и Агенция за социално развитие „Вижън“. Юбилейните награди се връчиха по случай 25-та годишнина  от началото на работата по мисията „ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“ и създаването на Агенция за социално развитие „Вижън“ и НАСО. На отличените се връчиха награди за Активни социални политики за развитие и цялостен принос за по-добър живот в България и за Цялостен принос в реализирането на политики за социално развитие и по-добър живот в България.

Сред съпътстващите събития беше ИЗЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ РАБОТОДАТЕЛИ. По време на форума изложение направиха социални предприятия и услуги, и социално отговорни работодатели, с възможност за посетителите да получат рекламни материали на продукти и информация за услуги, и други.

Сред официалните гости на събитието бяха Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика, Джим Кроу, президент на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания (EASPD), Иван Портних, кмет на Община Варна, Директори на дирекции и експерти към Министерство на труда и социалната политика и други представители на централната и местна власт.

НАГРАДИ

ЮБИЛЕЙНИ НАГРАДИ НА

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

По повод 25-та годишнина  от началото на работата по мисията „ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“, на официална церемония по време на Национален форум „25 години визия за по-добър живот“, проведен през м.юни 2022г. в хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци,  се връчиха юбилейните награди на НАСО и Агенция Вижън.

Церемонията се реализира в присъствието на многобройните партньори на Алианса – професионалисти от социалната сфера от цяла България и Европа, които имат нелеката отговорност да работят за по-добри социални политики в подкрепа за хората, работодатели, които със своя устойчив бизнес, нагласи, решения и действия са ориентирани към обществото, но всички  водени от една обща кауза – каузата на НАСО и Вижън, а тя е: Да намерим най-добрите решения, за това всеки да има равен шанс за реализация, да бъде подкрепен и да живее достойно!

ГОЛЯМА НАГРАДА – ЮБИЛЕЕН ПЛАКЕТ И ЮБИЛЕЙНА ГРАМОТА

ЗА АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ И ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

В КАТЕГОРИЯ: ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ са удостоени:

 1. МИНИСТРЕСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
 2. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
 3. АГЕНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
 4. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
 5. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

В КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:

 1. ОБЩИНА ВАРНА
 2. ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
 3. ОБЩИНА ХАСКОВО

В КАТЕГОРИЯ РАБОТОДАТЕЛИ:

ГИФ ЕООД

В КАТЕГОРИЯ НПО

EASPD 

В КАТЕГОРИЯ УНИВЕРСИТЕТИ

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

С ЮБИЛЕЕН ЗНАК И ЮБИЛЕЙНА ГРАМОТА

ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

 1. Георги Георгиев
 2. Веселина Ботева
 3. Надежда Юлзари
 4. Светла Григорова
 5. Жанета Георгиева
 6. Елица Кръстева
 7. Силвия Иванова
 8. Ана Манева
 9. Даниела Василева
 • Николай Иванов
 • доц. Андрияна Андреева
 • Наталия Христова
 • Пламена Господинова
 • Сюзан Алиосманова
 • Атанаска Бонева
 • Ивелин Георгиев
 • Стаменка Атанасова
 • Светослава Маринова
 • Стефка Маринова
 • Калинка Павлова
 • Илина Чолакова
 • Венета Тодорова
 • Димитър Костов
 • Петър Павлов
 • Анелия Атанасова
 • Добромир Добрев
 • Павлинка Добрева
 • Иван Георгиев
 • Андрей Иларионов
 • Илияна Николова
 • Михаела Грънчарова
 • Веселина Стоилова
 • Йорданка Ненчева
 • Тодор Мутафов
 • Любомира Комитска
 • Гочо Братанов
 • Джим Кроу
 • Люк Зелдерло
 • Мая Донева
 • Силвия Георгиева
 • Даниела Ушатова
 • Албена Атанасова
 • Росица Димитрова
 • Иван Портних
 • Коста Базитов
 • Таня Василева
 • Д-р Дарин Димитров
 • Рая Матева
 • Христалина Халачева
 • Станислав Дечев
 • Мария Вълчева
 • Златка Караджова
 • Георги Гьоков
 • Лазар Лазаров
 • Иван Кръстев
 • Жулиета Върлякова
 • Елеонора Пачеджиева
 • Марина Сарадинова
 • Теодора Любенова
 • Смилен Вълов
 • Кремена Калчева
 • Румяна Петкова
 • Виктория Тахова
 • Ивайло Иванов

ВИДЕО

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.