ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Национален алианс за социална отговорност

Георги ГеоргиевЗдравейте,

След две десетилетия работа в името на каузата за по-добър живот на всички в България чрез партньорството и подкрепата за тези, които имат нужда, НАСО е една голяма отговорност.

Представлявайки доставчици и екипи на социални услуги, работодатели, общини, неправителствени организации, клубове, читалища и други, НАСО обединява ресурси, мотивира и стимулира за повече социално отговорни политики, инициативи и дейности, популяризира и разпространява добри практики за по-ускорено социално развитие на България.

Мащабно, истинско и съдържателно национално и международно партньорство, което генерира активност, подкрепа, развитие и реални резултати за всички участници в мрежата на НАСО.

Основните усилия са насочени към развитие на социалните услуги и капацитета на доставчиците им, развитие на социално отговорни работодатели чрез информационно осигуряване, обмен на опит, генериране и реализиране на социално отговорни политики и дейности, местни, регионални, национални и международни събития, осигуряване на участие във формирането и реализацията на законодателството и др.

Отговорността на НАСО обединява и подкрепя:

  • Над 2100 преки и непреки членове;
  • 265 общини;
  • Над 235 неправителствени организации;
  • Над 100 работодатели;
  • Над 1500 социални услуги;
  • Над 13 000 специалисти, работещи в социалните услуги;
  • Над 34 000 потребители на социални услуги;
  • Над 14 000 лица с увреждания чрез социални услуги;
  • Над 4000 лица с увреждания чрез заетост.

В международен план НАСО има партньори във всички европейски страни.

Най-ценният капитал на НАСО е доверието, което организацията получава на всички нива и области в България и Европа.

Добре дошли!

Бъдете част от семейството, каузата и партньорството на НАСО!

Имате нашето доверие, вярваме, че можем да спечелим и вашето.

Заедно сме длъжни да подкрепим нуждаещите се и социално отговорните и да допринесем за по-добрия живот на хората в България.

Интервю с председателя на УС на НАСО Георги Георгиев

 

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.