НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Георги ГеоргиевЗдравейте,

След две десетилетия работа в името на каузата за по-добър живот на всички в България чрез партньорството и подкрепата за тези, които имат нужда, НАСО е една голяма отговорност.

Представлявайки доставчици и екипи на социални услуги, работодатели, общини, неправителствени организации, клубове, читалища и други, НАСО обединява ресурси, мотивира и стимулира за повече социално отговорни политики, инициативи и дейности, популяризира и разпространява добри практики за по-ускорено социално развитие на България.

Мащабно, истинско и съдържателно национално и международно партньорство, което генерира активност, подкрепа, развитие и реални резултати за всички участници в мрежата на НАСО.

Основните усилия са насочени към развитие на социалните услуги и капацитета на доставчиците им, развитие на социално отговорни работодатели чрез информационно осигуряване, обмен на опит, генериране и реализиране на социално отговорни политики и дейности, местни, регионални, национални и международни събития, осигуряване на участие във формирането и реализацията на законодателството и др.

Отговорността на НАСО обединява и подкрепя:

  • Над 2100 преки и непреки членове;
  • 265 общини;
  • Над 235 неправителствени организации;
  • Над 100 работодатели;
  • Над 1500 социални услуги;
  • Над 13 000 специалисти, работещи в социалните услуги;
  • Над 34 000 потребители на социални услуги;
  • Над 14 000 лица с увреждания чрез социални услуги;
  • Над 4000 лица с увреждания чрез заетост.

В международен план НАСО има партньори във всички европейски страни.

Най-ценният капитал на НАСО е доверието, което организацията получава на всички нива и области в България и Европа.

Добре дошли!

Бъдете част от семейството, каузата и партньорството на НАСО!

Имате нашето доверие, вярваме, че можем да спечелим и вашето.

Заедно сме длъжни да подкрепим нуждаещите се и социално отговорните и да допринесем за по-добрия живот на хората в България.

Интервю с председателя на УС на НАСО Георги Георгиев

 

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.