НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

НАСО се включи в VII и VIII заседание на постоянния Подкомитет „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ към Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ (КН на ОПДУ) , които се проведоха на 12 и 19-ти април. В дневия ред на срещите учстниците обсъждаха коментари и препоръки по проекти на Критерии за подбор на операции, Насоки за кандидатстване и Методика за оценка на проектни предложения по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Представители на гражданските организации в подкомитета предложиха при оценяването на проектните предложения да се даде повече тежест на застъпническите дейности и работата с гражданите (провеждане на дискусии, обществени форуми, дейности за информиране и гражданско образование) за сметка на анализите и оценките, които би следвало да бъдат в основата на разписването на проектните предложения.

По този начин препоръките, отправени към съответните институции в рамките на проектите, могат да получат по-широко обществено разбиране и подкрепа, което да доведе до реални действия на местните и национални власти за подобряване на гражданското участие. Предстои обществено обсъждане на програмата и насоките за кондидатстване по процедурата.

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

Стартовата среща по проект CO-RESP

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.