НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

13.04.21 г.

На 12 април НАСО взе участие в шестото заседание на постоянния Подкомитет „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на политики“ към Комитета за наблюдение на ОП „Добро управление“.

В дневния ред на заседанието бяха включени темите за представяне на резултатите от анкетата за обратна връзка от администрацията в отговор на отправените препоръки, формулирани по проектите на НПО, представяне на проектите на критерии за подбор на операции, насоки за кандидатстване и методика за оценка на проектни предложения по новата процедура, представяне на методология за определяне на опростен разход за труд на персонал и др.

Срещата завърши с представяне на проектните документи по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, целевите групи по която са структури на държавната администрация, органи на държавна власт, общини, неправителствени организации, както и техните служители, социално-икономически партньори, както и техните служители. Общият бюджет на процедурата е 11 145 970 лв. Срокът за изпълнение на проектите е 12 месеца, считано от датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. С операцията се цели партньорско управление с гражданите и бизнеса и реализиране на открито и отговорно управление.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

ЦОП Гулянци представя пътя на социалната работа със „Социално дърво“

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.