НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На 5-6 октомври се състоя провеждането на Eдинадесети европейски форум на субектите на социална и солидарна икономика, който се провежда в контекста на Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация, под домакинството на Министерство на труда и социалната политика. Темата на конференцията беше „Социалната икономика – вдъхновяваща, иновативна, обединяваща“. На форума бяха обсъдени възможностите за сближаване на равнищата на развитие на социалната икономика в страните от Източна и Западна Европа чрез насърчаване на партньорствата между отделни региони и подкрепа на сектора чрез публично финансиране, както и чрез прилагането на добри практики за развиването на социални иновации и социални клъстери.

Във втората част от събитието се състоя и Кръгла маса на високо равнище посветена на тема „Държавата в подкрепа на социалната и солидарна икономика“, на която участие взеха председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова и членовете на съвета и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО и  г-н Ивелин Желязков. Председателят на ИСС представи накратко разработения „Анализ на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда – мерки, стимули и предизвикателства“, целящ да подобри заетостта на хората с увреждания.

В своето встъпление, г-н Георгиев, обясни, че хората с увреждания попадат в сегрегация и изолация, тогава когато няма адекватна държавна политика, няма нормална подкрепа и поради увреждане попадат в бедност и невъзможност да водят нормален човешки живот. По темата за заетост той цитира няколко текста от изготвения Анализ: „На първо място анализът категорично определя състоянието на заетостта на хората с увреждания в България, като тревожно. Също така той казва, че видовете подкрепа, чрез Агенция по заетостта, която осигурява основно субсидирана заетост е нещо хубаво, но крайно недостатъчно предвид нейния срок – след изтичане срока на субсидиране, заетостта я няма. В друга посока, в която се реализира подкрепа е чрез Агенцията за хора с увреждания, а там недостатъка е, че се финансират предприятия без да се увеличава или запазва заетостта. ИСС препоръчва двете програми за заетост да бъдат обединени и изцяло да бъде променено законодателството по тази тема, за да се потърси съвременното световно развитие по темата, наречено „приобщаваща заетост“, което означава, хората с увреждания да нямат бариери, да работят свободно това, което искат и там, където искат, както и да им се заплаща, реално това, което те заслужават.“

„По повод активния диалог с Министерството на труда и социалната политика, стартира активно и процеса на промяна на нормативните документи и очакваме да имаме възможност да се включим активно в работните групи и цялостната технология по промяна на Закона за хората с увреждания, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. В областа на социалната икономика, ще разчитаме в усъвършенстването на Закона да залегнат възможности за подкрепа на социалните предприятия във връзка с развитие на работни места“, сподели още г-н Георгиев.

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.