ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

На 11 юли, по покана на Директора на Дом за стари хора в с. Полковник Савово, Община Тервел, експертът на НАСО – д-р Сюзан Алиосманова, проведе супервизии за служителите на специализираната институция с основна задача да насочи и окаже професионална подкрепа на екипа и отделните му членове.

В сформираната група се обсъдиха различни проблеми и сложни ситуации, възникнали в работата на служителите. Обмениха се натрупан опит и знания, споделиха се различни гледни точки и преживявания. По време на супервизиите като активно професионално взаимодействие, се постави акцент върху конкретните стъпки в професионалното поле на социалната работа и на съпътстващите я емоционални преживявания.

Среща със Столична Община

Участие на НАСО в най-голямото събитие в Европа посветено на дългосрочните грижи

Национална годишна среща социални услуги 2024г.

Деца и младежи от Дневен център „Марина“ посрещнаха гости

Въпроси и отговори от проведена дискусия по време на Националния годишен Форум

Център за професионално обучение „НАСО“

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Участие в работна среща относно СПРЗСР 2023-2027 г.

Среща със Столична Община

Благотворителен базар в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Креативен тиймбилдинг за екипа на АСР ВИЖЪН

Покана за международна конференция на тема „Трансформиране на подкрепата за психично здраве и психо социални увреждания“.

Среща на председателя на НАСО със заместник-министър Г. Машова

Национална среща по политиките за хората с увреждания

Подготовката на Плана за дейността на ИСС за 2024 г

Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Работна среща в МТСП

„Аз се уча да бъда по-самостоятелен“ – проект на Център „Единство“ – Хасково

Участие в среща за разработване Национална стратегия за детето

Участие на потребителите на Дневен център „Единство“ – гр. Хасково в работилница за кукли

Предколедни забавления в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.