НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

21. 04.21 г.

Обучение на тема „Превенция на насилието в социалните услуги. Справяне с насилието, упражнено от потрбителите спрямо персонала“ се проведе на 21 април. В онлайн дискусията, организирана от НАСО, се включиха ръководители на социални услуги и екипи, работещи в ЦНСТ, ЦВН, Кризисни центрове, ДЦ, ЦСРИ, както и предоставящи социални услуги в домовете на потребителитие – социални асистенти, домашни помощници и т.н.

Водещ на обучението бе г-жа Валентина Гешева, експерт към Фонд за превенция на престъпността – ИГА, експерт на НАСО и регионален представител за град Пазарджик.

Като акценти в обучението бяха разгледани темите за факторите, довеждащи до агресивно поведение у потребителите спрямо екипа, профил на извършителя на насилие, типични черти на извършителите на насилие, както и методи за справяне с агресивните прояви.

Друга важна тема, по която участниците споделиха опит, бе характеристиката на непълнолетния извършител на насилие, методите за разпознаване и начините за професионален подход. Обучителят Валентина Гешева, която има дългогодишен опит в работата с потребители на социални услуги с проявено криминално поведение, коментира и даде решения по конкретни работни казуси, сподедлени от участниците в дискусията.

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.