ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАСО предлага възможност на експерти за работа в офисите си в София и Варна

13.10. 21 г.

Национален алианс за социална отговорност дава възможност за работа на експерти в офисите си в София и Варна. Разширяването на екипа от експерти има за цел да надгради активната дейност на Алианса в посока реализиране на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България.

Кандидатите за позиция „Експерт социални услуги и политики“ трябва да отговорят на следните изисквания:

1. Висше образование – социално, икономически, юридическо, хуманитарно;
2. Английски език (писмено и говоримо) – свободно владеене С1. Умения за устен и писмен превод;
3. Трудов стаж в областта на социалните услуги – минимум 3 години;
4. Нагласи, мотивация, опит и умения за работа в социалните услуги за хората с увреждания;
5. Познания, опит и умения във видовете подкрепа за хората с увреждания;
6. Опит и възможности за партньорство с работодатели и осигуряване на заетост;
7. Отлично и детайлно познаване на нормативните документи в областта на социалните услуги и заетостта;
8. Опит и умения за реализиране на организационни и административни дейности;
9. Опит и умения за осигуряване, редактиране и разпространение на информация в Internet. Познания и умения за работа със социалните мрежи;
10. Комуникативни умения, отдаденост, гъвкавост;
11. Самостоятелност, организираност, ориентираност към резултати;
12. Познания и умения за работа по проекти;
13. Отлична компютърна грамотност;
14. Умения и възможности за работа в екип, динамична среда и ненормирано работно време;
15. Правоспособност за управление на МПС и възможност за пътуване.

Характеристиката на длъжността включва:

– Работа на местно, национално и регионално ниво с доставчици на СУ, екипи, потребители, работодатели, местни власти и други;
– Реализиране на преводи, организационни и административни дейности;
– Необходимост от творчески подход, активност, деловитост, с възможности за придобиване на широки познания и развитие.

Необходими документи за кандидатстване:

– Актуално CV на български език;
– Актуална снимка;
– Мотивационно писмо.

Вашите кандидатури може да изпращате на: georgiev@naso.bg

НОВИНИ

Проведено обучение за специфика на работа с деца с увреждания

Проведено обучение за спецификите при мобилна работа в социалните услуги

24. 01.22 г. На 21 януари експертът на НАСО г-жа Валентина Гешева проведе обучение на тема: “Мобилна работа в социалните услуги. Особености. Видове мобилна работа.“ Като специалист и практик с дългогодишен опит тя сподели основни насоки и принципи при спецификата на работа при мобилно предоставяне на социални услуги. Пред участниците...

Участие в уебинар на EASPD

Участие в уебинар на EASPD

24.01.22 г. На 19 януари представител на НАСО взе участие в уебинар Project Cafe, организиран от Европейската асоциация на доставчиците на услуги а хора с увреждания /EASPD/. По време на срещата бяха представени нови възможности за партньорство през 2022 г., подробности за процеса по кандидатстване по програма Erasmus + и...

ПОКАНА за обучение: „Кризите като начин на израстване“

ПОКАНА за обучение: „Кризите като начин на израстване“

Национален алианс за социална отговорност  отправя покана за обучение на тема: „Кризите като начин на израстване", което ще се прроведе на 27 януари от 14,00 до 16.00 часа, онлайн през Zoom. Обучението е предназначено за психолози, социални педагози и социални работници, работещи в центрове за обществена подкрепа, както и за...

Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ поема ръководството на нова социална услуга

Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ поема ръководството на нова социална услуга

От 1 януари 2022г. Община Пловдив възложи управлението на „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ на партньорите на НАСО Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7". Основната услуга, която ще се предоставя по чл.15 от ЗСУ е Дневна грижа. Потребителите на услугата ще могат да ползват...

Среща със зам.-председателя на Националния съвет за хората с увреждаия

Среща на НАСО със Съюза на глухите в България

21. 01. 22 г. На 20 януари в София се състоя среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев в и председателя на Съюза на глухите в България г-н Николай Нинов. В разговора беше споделен опитът в работата на двете организации, като се обсъдиха значими теми, свързани най-вече със заетостта...

Среща с министър проф. Асена Сербезова

Среща с министър проф. Асена Сербезова

21. 01. 22 г. На 20 януари председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в среща с министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова и част от ръководството на министерството. Основните дискутирани теми бяха необходимите реформи и подобряване на работата на ТЕЛК, ускорено въвеждане на новия ред за финансиране и осигуряване...

Среща с министър Георги Гьоков

Среща с министър Георги Гьоков

20. 01. 22 г. На 19 януари в сградата на Министерство на труда и социалната политика председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в среща с министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков. В дневния ред на разговора бяха включени актуални теми, свързани с подкрепата на хората с...

ПОКАНА за участие в Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги

ПОКАНА за участие в Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги

Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в Дигиталния клуб към всички ръководители на Дневна грижа за деца/лица с трайни увреждания на 28.01.2022г. от 14:00 часа, онлайн през Zoom. Дигиталният клуб на мениджърите на социални услуги цели да събере на едно място в приятелска обстановка ръководители работещи в...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.