НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Надя Клисурска е зам.-министър на труда и социалната политика в служебния кабинет, назначен на 11 май тази година. В ресора й влизат политиките в областта на социалното включване, демографията и жизненото равнище и хората с увреждания. Координира дейността на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за качество на социалните услуги и Държавната агенция за закрила на детето.

Работила е в общинските администрации на Стрелча и Пазарджик. Два последователни мандата е била общински съветник в Пазарджик. От 2015 до април 2021 г. е част от адвокатската колегия в града. В периода 2017 г. – 2021 г. е народен представител  в 44-то Народно събрание. Член е на парламентарните комисии „Правна“, „Труд, социална и демографска политика“ и „Жалби на гражданите и връзки в неправителствените организации“.

Зам.-министър Надя Клисурска се включи активно в Националната среща на социалните услуги на тема „Социалните услуги в условията на пандемия, нов закон и подзаконови и нормативни документи“, както и в последвалата продуктивна дускусия между представители на държавната власт и ръководители на социални услуги.

Разговаряме за основните предизвикателства в работата на Министерството на труда и социалната политика и търсенето на правилните решения по належащите проблеми в сектора:

Министър Клисурска, какви са впечатленията Ви от тазгодишното издание на Национална среща на социалните услуги?

Впечатлена съм от събитието и съм изключително щастлива, че имах възможността да присъствам лично, да чуя всички въпроси и проблеми, като най-ценното е срещата с хората, работещи в сектора и възможността да се обменят най-добрите практики, които се прилагат в социалните услуги и на ниво общини, да се дадат онези подкрепящи и съпътстващи указания от страна на Министерството на труда и социалната политика. Всичко това е изключително важно за ефективната работа в социалната сфера.

Мога да кажа, че Националният алианс за социална отговорност е наистина тази организация, която, както стана ясно на финала на днешната среща, дава надежда, че в утрешния ден може да има по-добри хоризонти за социалната сфера, подкрепата на хората от уязвими групи и получаване на адекватната експертиза. Този форум и среща на социалните услуги трябва да продължат да съществуват, да се развиват и да се говори за тях, защото те са правилната форма на диалог.

Кои според Вас са най-належащите проблеми, които бяха поставени по време на дискусиите в Национална среща на социалните услуги?

За съжаление в първия ден, когато се проведе Националният форум, не успях да присъствам. Успях да се включа в модула от Национална среща на социалните услуги, засягащ предизвикателствата по отношение на новото законодателство в сферата на социалните услуги, последствията от пандемията с COVID-19 и цялата подзаконова нормативна база към новото законодателство. Смятам, че занапред на база на това, което ще планираме, чрез Национална карта за социалните услуги и това, което ще заложим в наредбата за качество на социалните услуги и най-вече стандартите за качество за всяка една услуга, ще се укрепи реформата в социалния сектор и най-вече ще стане възможно разрешаването на всички проблеми, които бяха възникнали през последните години.

За никой от нас не е тайна, че от 2003 г. насам стартира развитието на децентрализиран модел на социалните услуги, но той постави много проблеми, за които все още не е намерено ефективно решение. Надявам се, чрез този нов закон и подзаконова нормативна база да се отговори на тези предизвикателства.

По време на едно от изказванията Ви в дискусията споменахте за Плана за възстановяване и устойчивост. Кои ще бъдат основните му приоритети в контекста на социалните политики?

В Министерството на труда и социалната политика са развити няколко ключови проекта в Плана за възстановяване и устойчивост. Една част от тях все още подлежи на ревизия, но нека да маркирам основните елементи в тях. Един от големите проекти е свързан с модернизацията на социалните услуги за възрастни хора. Идентифицирането на тази така необходима потребност на възрастните хора с увреждания показва, че фокусът на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до момента беше концентриран основно в услугите за деца. Сега е времето да обърнем внимание на грижата и за други обществени групи. Предвиденият ресурс е 753 млн. лева, като над 170 услуги ще бъдат изцяло нови и много голяма част от съществуващите вече услуги ще подлежат на мерки, свързани с енергийната ефективност на сградите, ползвани за осъществяване на социална дейност. Тези средства наистина ще подобрят средата, в която потребителите от уязвимите групи ще имат своето удобство и подкрепяща среда.

Другият сериозен проект е свързан с модернизиране и създаване на достъпна среда на част от дирекциите за социално подпомагане, защото към момента голяма част от тях са в трудни за достъп сгради /намират се на 2-ри, 3-ти етаж/. В тази връзка сме предвидили възможности за създаване на адекватна среда за хора с увреждания.

По отношение на социалната и солидарна икономика също има развит проект в Плана за възстановяване и устойчивост. Той е свързан със създаването на регионални центрове на социалните предприятия, които да предоставят цялата съпътстваща подкрепа по отношение на реализирането на тяхната продукция по ефективен начин и най-вече да бъдат по-разпознаваеми на пазара на труда. В момента всички ние трябва да положим усилия социалните предприятия да бъдат по-ефективни и да отговарят на потребността на хората с увреждания да бъдат ангажирани чрез заетост. Включването на тези хора в трудовия потенциал на държавата би било полезно както за тях самите, така и за икономиката като цяло.

Разкажете накратко в кои работни приоритети концентрирахте работата си откакто сте на длъжността зам.-министър на труда и социалната политика?

Изключително динамичен за мен е периодът, откакто заех тази длъжност, до момента. В това кратко време работихме по различни проблеми, изискващи бързо решение, защото новото законодателство в сферата на социалните услуги ни притиска с оглед приемането на подзаконова нормативна база. Още влизайки в министерството, трябваше да възобновим дейността на работната група, която да подготви новите стандарти за качеството на социалните услуги, включително и наредбата за тях. Пред нас стои другата задача, свързана с трансформирането на Агенцията за хора с увреждания в Държавна агенция за хората с увреждания. Тук трябва да намерим най-ефективния модел, който да отговаря на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и едновременно с това да запазим тази част от добрите практики, които досега се случваха в Агенция за хората с увреждания.

От друга страна, в момента работим по създаването на нов механизъм за социално подпомагане, защото една от основните препоръки на Европейската комисия по отношение на социалното включване и социалното подпомагане е това, че в България няма предвидим механизъм и инструментариум. Работим по него, защото именно тези механизми са включени в повечето доклади на Комисията, показващи дали страната ни се справя с бедността. Ще се опитаме да го развием и да бъде дадена яснота по въпроса как държавата ще подпомогне най-нуждаещите се.

Голямо предизвикателство са и политиките за ранно детско развитие, които в момента развиваме в плановете за действие към Национална стратегия за социално включване. В момента приемаме плана за периода 2021  2022 г. Много сериозно трябва да обърнем фокуса  и към младото поколение и семействата и да развием такива политики, които да подкрепят както децата, така и семействата.

Всеки ден получавам различни молби от  хора от цялата страна, като те са свързани с най-разнообразни  по вид теми. Изключително важна е ролята на Министерство на труда и социалната политика в посока на това да помага за разрешаването на проблемите на всички хора, подхождайки индивидуално към всеки един от тях. В моя фокус винаги ще седят обикновените човешки съдби!

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.