ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Надежда Юлзари

Член на УС на НАСО

 

Образование:

  • Магистър по детско-юношеска психология
  • Бакалавър по специална педагогика

 

Квалификации:

  • Нормативна уредба за социални услуги

 

Професионален опит:

  • Детски психолог във фондация „Психологическа подкрепа“;
  • Изготвяне и реализация на проекти за подкрепа на деца с увреждания и осигуряване на услуги за хора с увреждания;
  • Участие в национални и европейски конференции и семинари по проблемите на децата и хората с увреждания.

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.