ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Надежда Юлзари

Член на УС на НАСО

 

Образование:

  • Магистър по детско-юношеска психология
  • Бакалавър по специална педагогика

 

Квалификации:

  • Нормативна уредба за социални услуги

 

Професионален опит:

  • Детски психолог във фондация „Психологическа подкрепа“;
  • Изготвяне и реализация на проекти за подкрепа на деца с увреждания и осигуряване на услуги за хора с увреждания;
  • Участие в национални и европейски конференции и семинари по проблемите на децата и хората с увреждания.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.