НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

ПАРТНЪОРИ
HAND IN HAND FOUNDATION / Унгария /

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ– ВИЖЪН / България / и БЪЛГАРСКАТА МРЕЖА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

DISABNET / Румъния /

EVPIT/ Естония /

MSSA/ Македония /

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Изграждане на международна мрежа от национални мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания от Централна и Източна Европа.Проектът има за цел да очертае различията и общите елементи в националните антидискриминационни закони на организациите-партнъори по проекта. Проектът цели и реализиране на проучване по отношение на действията за въздействие, които националните мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания реализират с цел ефективно прилагане на принципите, залегнали в съществуващите нормативни документи.

ДЕЙНОСТИ

 • Проучване на антидискриминационните закони и мерки в отделните европейски държави
 • Набиране на база данни за работата на националните мрежи
 • Обмен на знания, ноу-хау и опит
 • Създаване на неформална международна мрежа , състояща се от национални мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания
 • Поддържане на постоянна връзка между участниците в мрежите чрез способите на интернет
 • Формулиране на политически предложения в социалната област
 • Организиране на 2 международни форума за обмен на знания, опит и добри практики
  • Будапеща – 22.01-23.01.2009г.
  • Будапеща – 19.03-20.032009г.
 • Заключителна конференция – Будапеща- 11.09.2009 г.

РЕЗУЛТАТ:
Изградена неформална европейска мрежа от мрежите на доставчиците на услуги за хора с увреждания с общ глас в европейското пространство за подкрепа на общите интереси на изградените национални мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.10.2008 г.- 30.09.2009г.

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

Актуални предизвикателства в развитието на социалните услуги

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.