НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На 8 и 9 юни 2023г. в Тирана, Албания, e проведена международна конференция „Семейно-ориентирана ранна детска интервенция: Как да бъде постигната?“ организирана от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), УНИЦЕФ, Синдром на Даун – Албания и сдружение „Помощ за живота“.

Ранната детска интервенция (РДИ) е област от услуги за подкрепа на малки деца и техните семейства, които помагат да се идентифицират, предотвратят, преодолеят или сведат до минимум рисковите ситуации, свързани с проблеми в развитието или увреждания. Услугите на РДИ поставят силните страни на детето и семейството в центъра на подкрепата, изграждат индивидуална подкрепа в партньорство със семейството, което е активен участник във всеки аспект на процеса.

На конференцията са изтъкнати ползите от семейно-ориентираната ранна детска интервенция за децата с проблемно развитие, техните семейства и по-широката общност, като тези услуги допринасят за по-приобщаващи, ориентирани към бъдещето общества.

Поставен e основен фокус върху необходимостта от преминаване към семейно-ориентиран подход в РДИ, като са разгледани ръководните принципи, практическите примери и системните елементи, необходими за това. Също така е представена и необходимостта от  всеобхватни и интегрирани национални системи за ранно детско развитие, за да се осигури качествена подкрепа за всички семейства.

Като ключово предизвикателство за постигането на тези системи е отбелязана липсата на законодателна рамка и стратегически планове за регулиране, организиране и гарантиране на висококачествени и устойчиви услуги, като Конференцията е дала възможност да се изтъкнат обещаващи примери за развитието на такива системи в различни държави.

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Дневен център „Ривиера“ – вторият дом на 35 варненци

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Национална кампания за борба с рака на гърдата

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.