НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

 

13.04.22 г.

В град Кюстендил започват дейности по проект OSMOSIS, който цели създаването и развитието на транснационална мрежа от шест неправителствени организации от България, Хърватия, Естония, Македония, Латвия, Полша. В проекта ще участва и г-жа Анелия Милошова, представител на НАСО за града и директор на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Ильо войвода”.

В участващите страни, в които има сравнително слабо развита система за социално включване и ниско ниво на социална интеграция и спорт за хората с увреждания, проектът OSMOSIS ще подобри подкрепящата среда.

Водещата организация Сдружение „Партньори – Кюстендил“ ще осъществи дейности по прилагане на подкрепа и консултиране, въвеждане на Боча като дисциплина, която осигурява равен достъп до спорт за мъже и жени, независимо от физическа годност, сексуална ориентация, националност или религия, включване или разширяване на дейности за активиране както на лица с увреждания, така и на хора без увреждания, чрез спорт, изграждане на мостове между поколенията.

В рамките на събитието на 12-и май ще се проведе семинар в Килийното училище в града, на който ще бъдат представени теоретичен модул и презентации на добри практики.

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.