ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

Кухня на доброто

Добра практика споделена от сдружение „Консултантско бюро напредък 7“

Общи данни

Сдружение Консултантско бюро Напредък 7 е  администратор на Центрове за социални услуги за деца и за лица с увреждания – Делегирани от държавата дейности на Община Пловдив, възложени за управление на Сдружението.

През последните 5 години организацията, която е почетен член на НАСО, продължава успешната си практика за внедрява иновативни подходи и да привлича експерти, които с цялостната си дейност да повишават качеството на предоставяните услуги. Основната ни цел винаги е била да се изгради атмосфера на доверие и сигурност, които да дават спокойствие на децата и лицата, които ползват услугите. Домашният уют, топлотата и съпричастността стоят в основата на нашата философия за успешно развитие на цялостния „Интегриран комплекс за социални услуги – Напредък“

„Kitchen of goodness“ е част от Програмите за работа по предоставяне на услугите „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и „Обучение за придобиване на умения“, които се реализират в ЦПЛУВТМУ като част от Интегриран комплекс за социални услуги – Напредък.

Комплексът обединява Центрове предоставящи услугите: Информиране и консултиране, Застъпничество и посредничество, Общностна работа, Терапия и рехабилитация, Дневна грижа,  Подкрепа за придобиване на трудови умения и Обучение за придобиване на умения.

В Центъра за подкрепа на лица с увреждания се предоставят интегрирано подкрепящи услуги и дейности, като най – новата обучителна програма, която дава отлични резултати е kitchen of goodness – КУХНЯ НА ДОБРОТО.  Успешно се постигат целите за изграждане на сигурна, топла, емоционална, подкрепяща и предразполагаща среда за участващите младежи и лица с увреждания.

Водени от принципа, че не само средата и обстановката са фактор, екипът на Сдружение КБН7 представя най – новия си член: Стефка Кацарова инженер – технолог Кулинарна продукция. Тя съвместно с екипа на комплекса организира цялостната дейност, съгласно изискванията на ЗСУ и съответните стандарти за постигане на качество.

Инж. Стефка Кацарова е експерт с богат опит в работата с ученици, курсанти и дипломанти в областта на обучение по теория и практика на технология на кулинарната продукция, кетъринг, хотелиерство и туризъм; методист и експерт в междуучилищен център по трудотерапевтично обучение и образование; организация и контрол на технологичните процеси при производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, здравословни и безопасни условия на труд и работа, хигиена на храненето и особености при диетичното хранене; водещ на квалификационни семинари по поръчение на КултурКонтакт Австрия. Преминала е специализация по внедряване на съвременни технически и технологични новости; актуални педагогически проблеми. Преминала е курсове и обучения за интерактивни методи за обучение на възрастни.

В продължение на вече 3 месеца реализира програмата kitchen of goodness – КУХНЯ НА ДОБРОТО в ЦПЛУВТМУ като част от ИКСУ – Напредък.  Доверието и подходът, ориентиран към резултатност и пряка подкрепа продължават своя път! Обединени за напредък и развитие!

Кулинарно –творческо ателие “

„Нека храната ви бъде лекарство, а лекарството ви да бъде храна“  Хипократ

Основната цел на подпрограмата е насочена към потребителите и възможност да се развие чувствителност и отношение към храната, подобряване качеството на живот, справяне с ежедневни трудности, чрез повишаване на самостоятелността както и емпатията към останалите потребители и способност за проявяване на  асертивно поведение.

Какво дава подпрограмата „Kitchen of goodness“ – Кухня на доброто

Изграждане на по-висока самооценка в собствените им умения и възможности. Повишаване на мотивацията и желанието за социализация. Ясно заявени граници и предпочитания, съобразяване с правилата на ЦПЛУВТМУ. Желание за подкрепа и помощ от страна на потребител към потребител.

Учим се чрез насищане на петте основни сетива на познание – зрение, обоняние, вкус, слух и осезание (усещане). Този модел на работа подпомага нарастването на мотивация и желание за активно участие и социализация в груповите сесии.

Подпрограмата дава възможност на потребителите на ЦПЛУВТМУ да усвоят способността за самостоятелно прилагане на наученото в ежедневието. Това включва развитие на умения за поддържане на лична хигиена и хигиенни навици в кулинарно-творческото ателие, пазаруване и приготвяне на разнообразни ястия и печива, а също така и почистване и дезинфекциране на работното място след употреба.

За всяка дейност от подпрограмата са разработени обучителни материали и пособия, както организиране и закупуване на пресни продукти за работа.

Груповите сесии по kitchen of goodness – КУХНЯ НА ДОБРОТО – „Кулинарно- творческо ателие“ се провеждат всеки Вторник, Сряда и Петък в седмицата.

Повече за Творческото ателие може да намерите ТУК.

НОВИНИ

Всички сме равни

Всички сме равни

В община Ямбол, месец май е бил изпълнен със спортни събития на спортните клубове за инвалиди. С добра подготовка и тренировка, спортистите са постигнали добри, дори отлични резултати.  Месеца е започнал с петанк в град Поморие, като участие са взели два отбора -  спортен клуб за инвалиди „ЯМБОЛ-99“ и спортен клуб...

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“, което ще се проведе на 14.06.2023г. от 14:00 до 17:00 часа, онлайн през Zoom. Лектор: д-р Йорданка Христозова -психотерапевт, психоаналитик, доктор по педагогика с...

Първо заседание на Комитета за наблюдение на програма Развитие на човешките ресурси

Първо заседание на Комитета за наблюдение на програма Развитие на човешките ресурси

НАСО взе участие, като член, в първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“. На заседанието беше обсъдена и одобрена операция „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, като главен приоритет е намаляването на бедността и насърчаване на социалното включване. Целта на операцията е...

Дискусионна среща на екипите на социални услуги

Дискусионна среща на екипите на социални услуги

На 29.05.2023г. НАСО проведе дискусионна среща на екипите на социални услуги, които се управляват от "Агенция за социално развитие - Вижън". По време на срещата, работещите в Комплексите за социални услуги във Варна, Хасково и Търговище обмениха опит свързан с изготвянето на индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за...

НАСО на среща с община Антоново

На 26.05.2023г. НАСО проведе среща в Община Антоново, с участието на ръководството на администрацията - заместник кметове, секретар и председател на Общинския съвет, както и служители, които са ангажирани със социалните дейности в общината. По време на срещата се коментираха промените в социалната сфера и предизвикателствата, свързани с тях, действащите...

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. На заседанието беше обсъден  и одобрен Годишния доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020 за 2022 г. Друга обсъдена тема е и Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027...

Фондация КОНКОРДИЯ с нов епизод на подкаста „Социалът говори“

Фондация КОНКОРДИЯ с нов епизод на подкаста „Социалът говори“

Конкордия България, които са членове на НАСО, споделят новия епизод на подкаста им Социалът говори, чието послание гласи: Никога не е късно да се развиваме. В този епизод на подкаста те разговарят с две майки, които са прекарали целия си живот в с. Малки Искър. Те и техните семейства посещават...

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

В периода от 18.05.2023 г. до 22.05.2023 г. включително се проведе неприсъствено заседание на Националния съвет, на което бяха разгледани следните документи: т. 1 - Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.