ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА...

Read more

Кой е Ян Шнайдер и защо е в България?

Кой е Ян Шнайдер?

Здравейте, казвам се Ян Шнайдер и съм родом от Прага, Чехия. Директор съм на организация „JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ”, която е общински доставчик на социални грижи за възрастни хора и хора в неравностойно положение.

Причината да съм в България е работата ми към Чешката асоциация за социални услуги, която е част от „Eвропейската мрежа за застаряване“, (European Aging Network – EAN), която е национално сдружение за грижа за възрастните.

Откога работиш с „Eвропейската мрежа за застаряване“, (European Aging Network – EAN)?

Всъщност работата ми с EAN е пряко свързана с проекта „Информационно бюро“, така нареченият “HELPDESK”. Преди бях член на организацията, но от май месец се включих в работата по проекта.

С какво се занимаваше преди да започнеш работа по проекта? Част ли си от други организации?

Ръководител съм на отдел социални и семейни услуги в Чешката организация за доставчиците на социални услуги. Президента на Чешката асоциация за доставчиците на социални услуги е президент на EAN и GAN, Глобалната мрежа за застаряване, и по този начин започнах работа по проекта. Част съм от екипа, който работи по международни проекти, тъй като говоря английски.

Защо Ян Шнайдер е в България?

В България съм, за да подкрепя Националния форум за събиране на информация, който е част от проекта „Информационно бюро“. Все пак проекта е управляван от огромен консорциум и финансиран от Европейската комисия. Проектът има за задача да подобри ефективността и усвояването и качеството на използването на европейски фондове, социални иновации и социални грижи. Форумът е с цел получаване на информация от заинтересованите страни на национално ниво в България относно мненията им по проблемите и идеи за разрешаването им. Това проучване се състои в 27 страни, включително България.

Идеята е при получаване на необходимата информация, да намерим начин да подкрепим неправителствените организации на национално ниво в използването и усвояването на европейските фондове, както и да дадем възможно най-добрите препоръки към Европейската комисия.

Какви са проблеми според теб? Какво е твоето мнение?

Ние искаме да чуем какви са проблемите според управляващите органи и най-вече спрямо доставчиците на социални услуги и тези, които използват европейските фондове. Дори искаме да чуем мнението на тези, които не ги използват, за да разберем защо не го правят. Както казах обаче, най-много бихме искали да чуем мнението и идеите на доставчиците на социални услуги, тъй като искаме да представляваме тях.

Според мен и моя опит в Чешката Република и спрямо работата ми по международни проекти, смятам че само част от проблема е в техническите параметри на проекта, трудностите при кандидатстване. Смятам, че има много фактори, които могат да бъдат подобрени, както в процеса на управление, така и в одитирането.

Най-основните проблеми за мен са в мотивацията, организациите, мениджмънта на организациите и служителите, защото повечето доставчици на социални услуги са общините или са пряко свързани с общините.

В Чехия е така, както и в много други страни, но общините не мотивират достатъчно организациите да работят с европейски фондове. Те самите според мен се страхуват да работят с тях, тъй като не са запознати достатъчно.

Друг основен фактор според мен е бариерата в използването на езика. Много от проектите са международни, а такива проекти се нуждаят от международна колаборация, която е от изключителна важност за доставчиците на социални услуги, тъй като можем да научим много един от друг и бихме могли да си спестим много средства по този начин, защото няма да допускаме едни и същи грешки. Езиковото ниво в мениджмънта на социалния сектор не е особено високо в Европа и това за мен е голям проблем.

Какви са твоите очаквания към проекта?

Имам огромни очаквания, които по някакъв начин трябва да съумея да обера, всички ние трябва да го направим. За мен този проект не може да се осъществи за две години, ще трябва повече време. Надявам се, че проектът ще може да продължи да работи и по други дейности, тъй като по време на дискусията се разбра, че има твърде много неща върху които трябва да се фокусираме. Проектът дори би могъл да се раздели на няколко по-малки проекта базирани например на ключовите показатели за ефективност.

Най-основното към този момент е да се създадат информационни бюра на национално ниво, за да могат неправителствените организации, доставчиците на социални услуги и тези, които използват европейските фондове да имат към кого да се обърнат при необходимост. Качеството на комуникация ще е подобрено, ако  се осъществява връзка не чрез управляващите органи, а чрез линията „Информационно бюро“ към Европейската комисия.

НОВИНИ

Семейството е корен и криле

Семейството е корен и криле

Работна среща на тема „Как си партнират центровете за предоставяне на социални услуги с детските градини и училищата в подкрепата на деца със специални потребности?“. 21 ноември – ден на християнското семейство е празник, който членовете на НАСО, а именно Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив...

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

Форума за заетостта – EASPD

На 18 ноември представители на НАСО се включиха в среща с Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, които бяха домакини на екипа на Policy Impact Lab. На проведената среща, основна дискусия бяха предварителните констатации от изследването за ефективността на защитените работилници в Европейския Съюз.

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Представители на НАСО участваха в Третата Международна конференция за аутизма и Форум за качеството на социалните услуги в България, които се проведоха на 14 и 15 ноември в град Плевен. Събитията се проведоха под патронажа на Вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова от сдружение „Аутизъм Днес“ и с подкрепата...

Покана за дискусионна среща

Дискусионна среща на тема „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“

На 18 ноември 2022г, екипът на НАСО проведе дискусионна среща онлайн на тема  „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“ Срещата имаше за цел да запознае участниците със спецификата на управление и прилагане на нормативната уредба в социалните услуги, както и да споделят своя опит в управлението и да участват...

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ      На Ваш № 01-96 от 24.10.2022 г.  ОТНОСНО:   Предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората...

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

Дългогодишният член на НАСО, „Карин дом", предлагат безплатни консултации за семейства с недоносени или родени с ниско тегло деца. На подкрепата на центъра могат да разчитат родители на малчугани от 0 до 3-годишна възраст. Повод за инициативата на „Карин дом" е Денят на недоносените деца, който се отбелязва на 17 ноември,...

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

За десета поредна година членовете на НАСО ,Фондация „За Нашите Деца“, организираха коледна кампания под надслов „Тази Коледа чудесата правите Вие!“ за десета поредна година, съобщиха от пресцентъра на организацията. Традиционната инициатива на организацията ще обедини отново социално ангажирани компании и техните екипи, училища, възрастни и деца, водени от съпричастността...

„Защото СМЕ ХОРА!“

„Защото СМЕ ХОРА!“

Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти! Кампания на „Каритас“ в подкрепа на възрастни хора. Членовете на НАСО, „Каритас България“, стартираха поредното издание на ежегодната си кампания в подкрепа на възрастни хора „Защото СМЕ ХОРА!“. Чрез нея организацията иска да помогне на  възрастни и болни хора от...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.