НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Варна 9002
бул. „Княз Борис I“ 115
тел: 0882 122 730
finance@naso.bg

тел: 0884 688 414
office@naso.bg

НАЦИОНАЛЕН И ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

София 1000
ул. „Сердика“ 13, ет. 4
тел. 0882 122 690
(национални партньорства и обучения)
info@naso.bg

тел: 0882 122 722
(комуникация, медии)
nasoki@naso.bg

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.