ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

КОНТАКТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Варна 9002
бул. „Княз Борис I“ 115
тел: 0882 122 730
finance@naso.bg

тел: 0884 688 414
office@naso.bg

НАЦИОНАЛЕН И ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

София 1000
ул. „Сердика“ 13, ет. 4
тел. 0882 122 690
(национални партньорства и обучения)
info@naso.bg

тел: 0882 122 722
(комуникация, медии)
nasoki@naso.bg

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.