ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Конкурс за иновации по проект D-CARE

07.01. 22 г.

Конкурсът за иновации по проект D-CARE, в който НАСО е сред водещите партньори, има за цел да намери иновативни решения за регионалните предизвикателства в областта на интелигентните здравни услуги и грижите. Всяка от осемте държави от партньорския консорциум D-CARE е определила предизвикателствата, върху които иска да се съсредоточи в своята страна, например телемедицина или развитие на уменията на полагащите грижи. Конкурсът за иновации ще стартира паралелно във всеки един от тези региони.

Петте най-иновативни и подходящи решения от всяка държава ще получат наградата за иновации на D-CARE като признание. Наградата означава, че можете да осъществите пряк контакт с вашата целева група/крайни потребители и да получите съвети от експерти по интелигентни грижи и иновации в нашата мрежа. Ако разполагате с услуга или продукт, които могат да бъдат тествани, ще имате възможност да изпробвате и валидирате своето решение с подкрепата на националните заинтересовани страни в областта на D-CARE.

Одобрените кандидати могат да се включат в процес на съвместна работа с потребителите, за да разработят или подобрят своите иновативни решения. Можете също така да получите финансиране за разходите си по време на широкомащабните тестови дейности. Разбира се, можете да използвате това признание за вашите собствени дейности за популяризиране и при контакт с потенциални потребители и инвеститори.

В конкурса може да се включат всички иновативни идеи за предизвикателствата, пред които секторът е изправен в областта на интелигентните грижи. Могат да кандидатстват индивидуални новатори, изследователи, предприемачи, регистрирали дружество или НПО/гражданска организация. Предложението трябва да бъде подадено като консорциум или няколко предприятия в партньорство, като поне един от кандидатстващите трябва да е законно установен или да пребивава в една от държавите по програма „Дунав“.

Ръководство за кандидатстване

Регламент на програмата за иновации

Повече информация за конкурса за иновации по проект D-CARE може да откриете ТУК

 

НОВИНИ

Проведено обучение за специфика на работа с деца с увреждания

Проведено обучение за спецификите при мобилна работа в социалните услуги

24. 01.22 г. На 21 януари експертът на НАСО г-жа Валентина Гешева проведе обучение на тема: “Мобилна работа в социалните услуги. Особености. Видове мобилна работа.“ Като специалист и практик с дългогодишен опит тя сподели основни насоки и принципи при спецификата на работа при мобилно предоставяне на социални услуги. Пред участниците...

Участие в уебинар на EASPD

Участие в уебинар на EASPD

24.01.22 г. На 19 януари представител на НАСО взе участие в уебинар Project Cafe, организиран от Европейската асоциация на доставчиците на услуги а хора с увреждания /EASPD/. По време на срещата бяха представени нови възможности за партньорство през 2022 г., подробности за процеса по кандидатстване по програма Erasmus + и...

ПОКАНА за обучение: „Кризите като начин на израстване“

ПОКАНА за обучение: „Кризите като начин на израстване“

Национален алианс за социална отговорност  отправя покана за обучение на тема: „Кризите като начин на израстване", което ще се прроведе на 27 януари от 14,00 до 16.00 часа, онлайн през Zoom. Обучението е предназначено за психолози, социални педагози и социални работници, работещи в центрове за обществена подкрепа, както и за...

Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ поема ръководството на нова социална услуга

Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ поема ръководството на нова социална услуга

От 1 януари 2022г. Община Пловдив възложи управлението на „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ на партньорите на НАСО Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7". Основната услуга, която ще се предоставя по чл.15 от ЗСУ е Дневна грижа. Потребителите на услугата ще могат да ползват...

Среща със зам.-председателя на Националния съвет за хората с увреждаия

Среща на НАСО със Съюза на глухите в България

21. 01. 22 г. На 20 януари в София се състоя среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев в и председателя на Съюза на глухите в България г-н Николай Нинов. В разговора беше споделен опитът в работата на двете организации, като се обсъдиха значими теми, свързани най-вече със заетостта...

Среща с министър проф. Асена Сербезова

Среща с министър проф. Асена Сербезова

21. 01. 22 г. На 20 януари председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в среща с министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова и част от ръководството на министерството. Основните дискутирани теми бяха необходимите реформи и подобряване на работата на ТЕЛК, ускорено въвеждане на новия ред за финансиране и осигуряване...

Среща с министър Георги Гьоков

Среща с министър Георги Гьоков

20. 01. 22 г. На 19 януари в сградата на Министерство на труда и социалната политика председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в среща с министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков. В дневния ред на разговора бяха включени актуални теми, свързани с подкрепата на хората с...

ПОКАНА за участие в Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги

ПОКАНА за участие в Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги

Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в Дигиталния клуб към всички ръководители на Дневна грижа за деца/лица с трайни увреждания на 28.01.2022г. от 14:00 часа, онлайн през Zoom. Дигиталният клуб на мениджърите на социални услуги цели да събере на едно място в приятелска обстановка ръководители работещи в...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.