НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

07.01. 22 г.

Конкурсът за иновации по проект D-CARE, в който НАСО е сред водещите партньори, има за цел да намери иновативни решения за регионалните предизвикателства в областта на интелигентните здравни услуги и грижите. Всяка от осемте държави от партньорския консорциум D-CARE е определила предизвикателствата, върху които иска да се съсредоточи в своята страна, например телемедицина или развитие на уменията на полагащите грижи. Конкурсът за иновации ще стартира паралелно във всеки един от тези региони.

Петте най-иновативни и подходящи решения от всяка държава ще получат наградата за иновации на D-CARE като признание. Наградата означава, че можете да осъществите пряк контакт с вашата целева група/крайни потребители и да получите съвети от експерти по интелигентни грижи и иновации в нашата мрежа. Ако разполагате с услуга или продукт, които могат да бъдат тествани, ще имате възможност да изпробвате и валидирате своето решение с подкрепата на националните заинтересовани страни в областта на D-CARE.

Одобрените кандидати могат да се включат в процес на съвместна работа с потребителите, за да разработят или подобрят своите иновативни решения. Можете също така да получите финансиране за разходите си по време на широкомащабните тестови дейности. Разбира се, можете да използвате това признание за вашите собствени дейности за популяризиране и при контакт с потенциални потребители и инвеститори.

В конкурса може да се включат всички иновативни идеи за предизвикателствата, пред които секторът е изправен в областта на интелигентните грижи. Могат да кандидатстват индивидуални новатори, изследователи, предприемачи, регистрирали дружество или НПО/гражданска организация. Предложението трябва да бъде подадено като консорциум или няколко предприятия в партньорство, като поне един от кандидатстващите трябва да е законно установен или да пребивава в една от държавите по програма „Дунав“.

Ръководство за кандидатстване

Регламент на програмата за иновации

Повече информация за конкурса за иновации по проект D-CARE може да откриете ТУК

 

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.