НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

05. 05. 21 г.

НАСО участва в Европейска конференция „Приобщаващо образование и отвъд“, която се проведе в периода 5-7 май, организирана от Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги (EASPD). Форумът има за цел да изследва как може да се изградят възможности за приобщаващо обучение за хора с увреждания и работната сила за подкрепа и социални грижи в европейските страни.

Онлайн събитието събра заинтересовани страни, включително доставчиците на услуги, учащи с увреждания, учители, родители и местните власти. Участниците обсъдиха темите за въздействието на пандемията от COVID-19 върху образованието на учащите се с увреждания, пътя напред към приобщаващото образование, добрите практики и иновативни инструменти за постигане на приобщаващо образование и обучение на персонал за социални грижи и помощ.

По време на конференцията „Приобщаващо образование и отвъд“ бяха дискутирани и методи за надграждане на декларацията на EASPD от Залцбург от 2015 г., както и разработването на ключови препоръки за постигане на приобщаващо образование. По време на конференцията бяха разгледани основните предизвикателства и възможности, с които учащите се сблъскват в масовите училища. Чрез редица панелни и семинарни сесии беше направен преглед на теми, включително нуждите от обучение на персонала, ролята на доставчиците на помощни услуги в подкрепа на приобщаващото образование, цифровизацията, приобщаващите спортове, микрокредитирането и ученето през целия живот.

Събирайки всички заинтересовани страни в областта на образованието, включително доставчици на услуги, учащи с увреждания, родители и учители, професионалисти в областта на образованието и представители на Европейския съюз, конференцията „Приобщаващо образование и отвъд“ определи ключовите препоръки за постигане на приобщаващо образование.

 

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.