ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ – Пловдив отбелязва 10 години от създаването си

Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ – Пловдив е създаден с решение на Общински съвет – Пловдив през 2013 г. като приемник на Дом за деца лишени от родителска грижа, за който е приет план за закриване, съгласно Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Приложен е уникален за България модел на деинституционализация, тъй като Комплексът със собствен ресурс поетапно намали броя на децата, които се отглеждат в институция чрез изграждане на съвременни услуги от семеен тип, както и развитие на услуги за подкрепа на деца и младежи от уязвими групи, с цел да се гарантира мястото на всяко едно дете в социалната система, според индивидуалната потребност.

Този процес се реализира с волята на Община Пловдив и широк кръг партньорски организации. Чрез предоставяне на подходяща общинска сграда и цялостно реновиране с помощта на дарители, поетапно са разкрити изнесени резидентни услуги, а децата изведени от институцията с подкрепяща среда – екипът, който се грижи за тях.

Към Комплекса функционират общо 6 социални услуги:

  • Кризисен център за деца жертви на домашно насилие и трафик;
  • Дневен център за деца и младежи с увреждания;
  • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания;
  •  Преходно жилище за девойки;
  •  Център за социална рехабилитация и интеграция;
  • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;

Осигурен е и достъп за хора с двигателни нарушения до специализираната среда.

Социалните услуги са предоставили подкрепа за 292 деца в риск и 580 деца и младежи от уязвими групи.

Основен фактор за развитието на Комплекса е доброто сътрудничество и изградената партньорска мрежа. За изминалите 10 години Социалните услуги „Олга Скобелева“ са получили безусловна подкрепа от Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив на всяка идея, предложение и предизвикателство, което са отправили към тях. Получили са силна подкрепа от бизнеса, неправителствени организации и организации с нестопанска цел, както и граждани, които с постоянство си дават увереност и кураж за всяка следваща крачка.

Освен модернизирането на специализираната среда, социалните услуги на Комплекса са отворени за инициативи, които подобряват качеството на живот на децата и младежите. Реализирали са много проекти за развитие на децата в области като музика, изкуство, спорт, обучение, подготовка за трудова роля, общуване и социално взаимодействие, което създава една стабилна основа от умения, навици и контакти, които имат ключово значение за преминаване към самостоятелно живее, социална интеграция и трудова реализация.

Предизвикателство в работата на Комплекса е подкрепата за придобиване на трудови умения и включване в трудова роля на младежите с увреждания. В този смисъл се отчита като голям успех и добра практика не само намирането на работно място, но и задържане в трудова роля на едно от специалните момичета, което живее в резидентна услуга.

Това е дълъг процес и много усилия по обучение, мотивиране, изграждане на трудова дисциплина и периодичен контакт с работодателя за оценка на риска, но крайният резултат е продължаваща вече 2 години трудова заетост и самостоятелно придвижване до работното място. От Комплекса споделят, че са амбицирани да приложат тази практика и при други младежи.

Друг успешен модел за интеграция на деца и младежи със специални потребности е практикуване на адаптиран крикет. Дневният център на Комплекса организира обучение на потребителите в крикет на маса. В този процес се включват и доброволци.

Ежегодно, в продължение на 8 години, са домакин за провеждане на национален турнир, който събира повече от 70 състезатели от цялата страна. Чрез практикуване на адаптиран крикет, децата постигат забележителни резултати и подобряват своята фина моторика, концентрация, координация, работа в екип и психо-емоционално състояние. Участието им в националните изяви е възможност за равно участие в живота на общността и по-успешна интеграция.

Мисията на КСУ „Олга Скобелева“ и занапред ще бъде фокусирана върху подобряване живота на децата и младежите, като имат готовност и мотивация за развитие и прилагане на иновативни модели за социална работа.

НОВИНИ

Заседание на работната група за обсъждане на проект на Плана за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030

Заседание на работната група за обсъждане на проект на Плана за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030

На 30 март 2023 г. от 14:00 ч. се проведе онлайн заседание на работната група за финално обсъждане на проекта на Плана за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030 (прикачен към настоящия имейл). Бихме искали да обърнем внимание, че във връзка със скорошното публикуване на данните по индикаторите...

Проведе се заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Проведе се заседание на Националния съвет за хората с увреждания

В периода от 22.03.2023 г. до 24.03.2023 г. март включително се проведе неприсъствено Заседание на Националния съвет за хората с увреждания, в което НАСО участва като редовен член. По време на срещата беше разгледан документа Проект на Заповед за изменение на Националната програма за заетост на хората с увреждания по...

Спортен полуден в Ямбол

Спортен полуден в Ямбол

На 26 март в Ямбол се проведе спортен полуден. В проявата взеха участие спортисти от СКИ "ЯМБОЛ-99" и СКИ "ЯМБОЛ 21". В рамките на събитието се проведоха състезания по тенис на маса, шоудаун, шахмат и дарц. Всички състезатели бяха облечени с тениски от НАСО, направени за 3 декември, Международния ден...

Националната среща посветена на световния ден на социалната работа

Националната среща посветена на световния ден на социалната работа

На 21 март се състоя Националната среща на социалните услуги, която Национален алианс за социална отговорност организира по повод Световния ден на социалната работа. В срещата се включиха над 100 участника, от които кметове, зам.-кметове, ръководители и екипи на социални услуги, потребители, експерти от общини, родители и други партньори на...

Честит световен ден на социалната работа!

Честит световен ден на социалната работа!

НАСО поздравява всички колеги работещи в областта на социалната работа и социалните услуги по повод Световния ден на социалната работа.  Желаем на всички много здраве, сили и възможности за успешна работа, кариерно развитие, професионални успехи за осигуряване на реална подкрепа, разбиране и развитие на всички нуждаещи се.

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Микаела се ражда със синдром на Даун. Едва на 8 години е, но се развива прекрасно. Посещава различни специалисти, ходи на плуване и печели медали. Абсолютно самостоятелно посещава училищните занимания без придружители и всичко това с подкрепата и любовта на своите прекрасни и отдадени родители. Майката на Микаела, Силвена Христова,...

Заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване

Участие на НАСО в среща за създаване на центрове за социална икономика

На 14 март председателят на НАСО, Георги Георгиев, участва в среща организирана от МТСП по повод създаването на регионални центрове на социалната икономика. Целта на центровете ще е да насърчи дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия, да повиши тяхната видимост и да ги направи по-конкурентоспособни. В събитието участваха заместник-министърът...

Социалното предприятие в Пловдив с два приза от Министерството на труда

Среща на председателя на НАСО със заместник-министър Надя Клисурска

На 14 март се състоя среща на председателя на НАСО, Георги Георгиев, със заместник-министъра на МТСП, г-жа Надя Клисурска. На срещата бяха обсъдени широк кръг от теми и въпроси свързани с партньорството между НАСО и МТСП, подкрепа и развитие на социалните предприятия, развитие на заетостта за хората с увреждания и...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.