ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Среща с кмета на Варна

Георги Георгиев и Иван Портних

В рамките на съпътстващите събития на Националния форум „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО –ДОБЪР ЖИВОТ“ на 17 юни в зала Варна на община Варна се проведе среща на г-н Георги Георгиев – председател на НАСО и гостите на Форума от EASPD г-н Джим Кроу – президент  и г-жа Мая Донева – генерален секретар, с кмета на община Варна – г-н Иван Портних. В срещата участваха и зам.- кмета на общината г-н Коста Базитов и  директора на дирекция „Социални дейности“ г-жа Таня Василева, както и експерти от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ към общината .

Г-н Георгиев поздрави община Варна за присъдената и получена Национална юбилейна награда за Активни социални политики за развитие и цялостен принос за по-добър живот в България и благодари за дългогодишното ползотворно партньорство, в т.ч. и по провеждане на последния Национален форум. Към предложенията си към община Варна в посока надграждане на общинската социална програма, се формулира идеята за подкрепа на изградените и изграждащи се социални и защитени предприятия, осигуряващи заетост за хората с увреждания. В тази посока се направи и предложение за разкриване на подходящ обект за реализация на продуктите, произведени от социалните предприятия и социалните услуги. Г-н Джим Кроу  изрази благодарност и поздрави община Варна за дългогодишното партньорство и примера, които дава за значимостта на местните власти към решаването на социални въпроси и подкрепа. Г-жа Мая Донева благодари за подкрепата на община Варна за осигуряване на условия за изграждане на новата сграда на Карин дом и предложи в последващи стъпки и срещи надграждане на партньорството между EASPD, НАСО и община Варна, по посока на развитие на подкрепата за социалните предприятия, обучение на кадрите, разработване и реализация на съвместни проекти и други. Кметът на Варна г-н Портних благодари за възможността община Варна да бъде домакин на това важно събитие, което подкрепя и дава нови стимули и хоризонти за развити на социалните политики в община Варна. Заедно с това изрази готовност и увереност  община Врана да продължи да реализира активни социални политики в партньорство с НАСО и EASPD.

Г-н Коста Базитов – зам.-кмет  и г-жа Таня Василева – директор на дирекция, с примери и конкретни идеи, потвърдиха желание за успешна бъдеща съвместна дейност. В края на срещата г-н Георгиев връчи юбилеен знак и грамота на г-н Иван Портних за неговия личен принос в реализацията на политиките на община Варна.

НОВИНИ

Среща на партньорите по проект SaS

Среща на партньорите по проект SaS

В рамките на Националния форум за по-добър живот се проведе среща на партньорите по проект SaS – LADAPT. В този проект Национален алианс за социална отговорност работи в партньорство с редица страни от Европейския съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и...

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

  В качеството си на член на организационния комитет и по покана на МТСП, НАСО участва в Десети европейски форум на субектите на солидарната и социална икономика. В проведените кратки срещи с представители на ръководствата на МТСП се  направи връзката между проведения преди това Национален форум на НАСО във Варна,...

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Успоредно с провеждане на Форума на 16 и 17 юни, председателя на НАСО г-н Георги Георгиев проведе индивидуални срещи – разговори с г-н Джим Кроу и г-жа Мая Донева. Срещите бяха използвани за взаимна информираност, относно процесите на промени и развитие в двете организации, и възможностите и потребностите за надграждащи...

Среща на EASPD и НАСО

Среща на EASPD и НАСО

На 16 юни в рамките на Националния форум 2022 се проведе традиционната среща на ръководствата и представители на НАСО и EASPD. В срещата участваха  президента и генералния секретар г-н Джим Кроу и г-жа Мая донева, председателя г-н Георги Георгиев и мениджърските екипи на НАСО и Агенция Вижън. В дух на...

Националният съвет е консултативен орган

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 22.06.2022 г. се проведе неприсъствено Заседание на Националния съвет за хората с увреждания. Национален алианс за социална отговорност е член на Националния съвет за хората с увреждания. Националният съвет е консултативен орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората...

Георги Георгиев и Иван Портних

Среща с кмета на Варна

В рамките на съпътстващите събития на Националния форум „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО –ДОБЪР ЖИВОТ“ на 17 юни в зала Варна на община Варна се проведе среща на г-н Георги Георгиев - председател на НАСО и гостите на Форума от EASPD г-н Джим Кроу - президент  и г-жа Мая Донева...

оперативна програма развитие на човешките ресурси

Редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР

На 22 юни се състоя техническа среща и 16-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика. На заседанието се разгледа отчет на годишен план за действие за информация и комуникация на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2021...

конкурс "Моят първи успех в работата с потребители"

Отличените в конкурса „Моят първи успех в работата с потребители“

Щастливи сме да съобщим отличените в конкурса на Национален алианс за социална отговорност  "Моят първи успех в работата с потребители". Като организация, които дълго работи в социалната сфера знаем, че работата с потребители е голямо предизвикателство, но това предизвикателство носи голямо удовлетворение. С конкурса дадохме възможност на работещите в сферата...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.