ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Среща с кмета на Варна

Георги Георгиев и Иван Портних

В рамките на съпътстващите събития на Националния форум „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО –ДОБЪР ЖИВОТ“ на 17 юни в зала Варна на община Варна се проведе среща на г-н Георги Георгиев – председател на НАСО и гостите на Форума от EASPD г-н Джим Кроу – президент  и г-жа Мая Донева – генерален секретар, с кмета на община Варна – г-н Иван Портних. В срещата участваха и зам.- кмета на общината г-н Коста Базитов и  директора на дирекция „Социални дейности“ г-жа Таня Василева, както и експерти от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ към общината .

Г-н Георгиев поздрави община Варна за присъдената и получена Национална юбилейна награда за Активни социални политики за развитие и цялостен принос за по-добър живот в България и благодари за дългогодишното ползотворно партньорство, в т.ч. и по провеждане на последния Национален форум. Към предложенията си към община Варна в посока надграждане на общинската социална програма, се формулира идеята за подкрепа на изградените и изграждащи се социални и защитени предприятия, осигуряващи заетост за хората с увреждания. В тази посока се направи и предложение за разкриване на подходящ обект за реализация на продуктите, произведени от социалните предприятия и социалните услуги. Г-н Джим Кроу  изрази благодарност и поздрави община Варна за дългогодишното партньорство и примера, които дава за значимостта на местните власти към решаването на социални въпроси и подкрепа. Г-жа Мая Донева благодари за подкрепата на община Варна за осигуряване на условия за изграждане на новата сграда на Карин дом и предложи в последващи стъпки и срещи надграждане на партньорството между EASPD, НАСО и община Варна, по посока на развитие на подкрепата за социалните предприятия, обучение на кадрите, разработване и реализация на съвместни проекти и други. Кметът на Варна г-н Портних благодари за възможността община Варна да бъде домакин на това важно събитие, което подкрепя и дава нови стимули и хоризонти за развити на социалните политики в община Варна. Заедно с това изрази готовност и увереност  община Врана да продължи да реализира активни социални политики в партньорство с НАСО и EASPD.

Г-н Коста Базитов – зам.-кмет  и г-жа Таня Василева – директор на дирекция, с примери и конкретни идеи, потвърдиха желание за успешна бъдеща съвместна дейност. В края на срещата г-н Георгиев връчи юбилеен знак и грамота на г-н Иван Портних за неговия личен принос в реализацията на политиките на община Варна.

НОВИНИ

Среща в община Варна

Среща в община Варна

На 21 септември в община Варна се проведе среща за обсъждане на идеи и инициативи за бъдещо партньорство между община Варна, НАСО и EASPD. На срещата присъстваха г-н Коста Базитов, зам.-кмет на общината, г-жа Таня Василева, директор дирекция „Социални дейности“ ,г-жа Мая Донева, генерален секретар на EASPD, г-н Георги Георгиев,...

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

на 9ти септември, екипа на НАСО имаше удоволствието да участва в проведения от EASPD уебинар на тема "Европейска стратегия за грижата". По време на близо двучасовата дискусия, бяха представени факторите, водещи до необходимостта от ясно формулиране на обща европейска стратегия с фокус върху грижата на всички засегнати страни - хора...

Работна среща по развитието на „Работен пакет 2“

Работна среща по проект B-WISE

13/09/2022 През изминалата седмица, екипа на НАСОР участва в работна среща по работен пакет 2, чиято основна цел бе всички партньори, участвали в изследванията по казуси 1 и 2, да бъдат запознати с обобщените резултати, базирани на междинните доклади, предоставени от всяка страна, участник по проект B-WISE. Водещият партньор по...

EASPD направи проект на доклад за 10-те най-добри практики, който беше прегледан от EURICSE и ENSIE. Той ще бъде финализиран до края на март.

Работна среща по проект B-WISE

07/09/2022 През изминалия ден екипа на НАСОР имаше удоволствието да вземе участие в онлайн работна среща по проект B-WISE (работен пакет 3 – „Създаване на програма за професионално образование и обучение с цел преодоляване на пропуските в уменията“). Целта на срещата бе обучение, проведено от водещия партньор (по съответния работен...

Последен кадър на групова дейност „ВАКАНЦИЯДА“

Последен кадър на групова дейност „ВАКАНЦИЯДА“

През летните месеци децата на ЦОП Гулянци се потопиха в лекцията за живота – учене чрез преживяване, надграждане на академично знание, взаимодействие и позитивно отношение, социална среда и пълноценно време. Формираха положителна атмосфера чрез взаимодействие, партньорство и ново приятелство. Обобщиха  правила за поведение чрез емоционално възприятие. Стимулираха мислене чрез събуждане...

Обучение за членовете на НАСО

Обучение за членовете на НАСО

На 19 август експерт на НАСО проведе обучение за членовете на Алианса, което показа интерактивни техники за работа с деца и как се проявява терапевтичната сила на игровите техники? В програмата участниците получиха знания за основни техники от психодрамата с деца, как и къде можем да ги използваме. Техники за...

Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения

Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения

По време на Европейската година на младежта Икономическият и социален съвет (ИСС) отбелязва 12 август – Международния ден на младежта с изготвянето на „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“. ИСС...

Проведохме среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги

Проведохме среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги

Национален алианс за социална отговорност инициира и проведе нова среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги. Фокусът на срещата беше обсъждане на теми свързани с Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Срещата се проведе на 22.07.2022г. през онлайн платформата Zoom. Модератор беше...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.