ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА...

Read more

Интервюта проведени през Април

В продължение на първите интервюта по изследванията, проведени през април от екипа на НАСОР, сега в рамките на втория работен пакет на проект B-WISE, имаше последващи действия в „Изграждане на „Сценарии“ и „Персони“ за секторни умения Стратегия“ дейност. В средата на юли 2022 г. нашите експерти от NASOR следваха насоките на проекта и продължиха с втория казус, за да съберат цялата необходима входна информация от WISE в България, които са обект на Фаза 4.

Докладите и резултатите от първото казус изследване (направено през април 2022 г.) спомогнаха за съставянето на настоящи и бъдещи анализи на нуждите от умения в „сценарии“ като основа за стратегически документ, който да захранва последващи работни пакети за приоритизиране и дефиниране на линии за действие. „Сценарии“ успешно описва различните видове WISE в България – с фокус върху използването на технологии – продуктивни, обучителни и социални. По този начин екипът на НАЗОР допринесе за картографирането на WISEs на национално ниво, както и за представяне на техните настоящи предимства и недостатъци, нужди и бъдещи очаквания от социалния сектор.


Сега, благодарение на Втория изследван казус, получаваме още по-добра картина за силните, слабите страни, възможностите и заплахите пред социалните предприятия у нас. Специалистите на NASOR съставиха настоящи и бъдещи анализи на нуждите от умения в „Personas“ като основа за стратегически документ, който да захранва последващи работни пакети (особено WP3 и WP8) за приоритизиране и дефиниране на линии за действие. „Personas“ ще представи различните типове хора, работещи в WISE, за които са идентифицирани пропуски в уменията (с акцент върху използването на технологии) в различните сценарии.

Използвайки методи като SWOT анализ, наблюдение на дейността на място, интервюта с персонала, както и онлайн срещи в ZOOM, ние създадохме задълбочена перспектива за най-новите разработки на WISE. По отношение на личностите е необходимо да се надхвърли подходът, основан на „категория“, и да се поставят програмите за укрепване на уменията, особено цифровите, в действителните биографични пътища на хората, независимо дали са работници в неравностойно положение или мениджъри на организацията.

Например, по отношение на работниците в неравностойно положение, извън категорията на неравностойно положение (напр. пристрастяване към вещества, наличие на увреждания …), е важно е да се разбере как изграждането на капацитет се вписва в кариерата на добре образован млад човек или работник над 50 години с ниско образование и прекъсната трудова история.

Екипът от експерти на НАСОР внимателно подбра WISE (социални предприятия), които да бъдат включени в изследването, след което се поддържаше непрекъсната кореспонденция, производствените мощности и забележителностите на социалните предприятия бяха наблюдавани отблизо, за да се получи по-добра картина на всички ежедневни дейности , проблеми, предизвикателства, свързани с работата, както и лични борби на служителите. Последвалите интервюта ни дадоха възможност да зададем въпроси, насочени към развитието и вътрешните структури на тези организации.


Въз основа на тези данни, екипът от експерти на НАСОР, който работи по проекта B-WISE, успя да предостави на водещите партньори важна информация, анализ на най-важното за WISEs и да фокусира вниманието им върху основните предизвикателства, които стоят пред социалните предприятия в България.

След това цялата информация, предоставена от останалите страни партньори на ЕС, трябва да бъде обобщена и анализирана, а обсъжданията ще се проведат по-късно през септември. Това би било чудесна възможност да се сравни как са се развили моделите WISE и какво може да се подобри на национално и международно ниво.

НОВИНИ

Семейството е корен и криле

Семейството е корен и криле

Работна среща на тема „Как си партнират центровете за предоставяне на социални услуги с детските градини и училищата в подкрепата на деца със специални потребности?“. 21 ноември – ден на християнското семейство е празник, който членовете на НАСО, а именно Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив...

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

Форума за заетостта – EASPD

На 18 ноември представители на НАСО се включиха в среща с Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, които бяха домакини на екипа на Policy Impact Lab. На проведената среща, основна дискусия бяха предварителните констатации от изследването за ефективността на защитените работилници в Европейския Съюз.

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Представители на НАСО участваха в Третата Международна конференция за аутизма и Форум за качеството на социалните услуги в България, които се проведоха на 14 и 15 ноември в град Плевен. Събитията се проведоха под патронажа на Вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова от сдружение „Аутизъм Днес“ и с подкрепата...

Покана за дискусионна среща

Дискусионна среща на тема „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“

На 18 ноември 2022г, екипът на НАСО проведе дискусионна среща онлайн на тема  „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“ Срещата имаше за цел да запознае участниците със спецификата на управление и прилагане на нормативната уредба в социалните услуги, както и да споделят своя опит в управлението и да участват...

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ      На Ваш № 01-96 от 24.10.2022 г.  ОТНОСНО:   Предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората...

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

Дългогодишният член на НАСО, „Карин дом", предлагат безплатни консултации за семейства с недоносени или родени с ниско тегло деца. На подкрепата на центъра могат да разчитат родители на малчугани от 0 до 3-годишна възраст. Повод за инициативата на „Карин дом" е Денят на недоносените деца, който се отбелязва на 17 ноември,...

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

За десета поредна година членовете на НАСО ,Фондация „За Нашите Деца“, организираха коледна кампания под надслов „Тази Коледа чудесата правите Вие!“ за десета поредна година, съобщиха от пресцентъра на организацията. Традиционната инициатива на организацията ще обедини отново социално ангажирани компании и техните екипи, училища, възрастни и деца, водени от съпричастността...

„Защото СМЕ ХОРА!“

„Защото СМЕ ХОРА!“

Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти! Кампания на „Каритас“ в подкрепа на възрастни хора. Членовете на НАСО, „Каритас България“, стартираха поредното издание на ежегодната си кампания в подкрепа на възрастни хора „Защото СМЕ ХОРА!“. Чрез нея организацията иска да помогне на  възрастни и болни хора от...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.