НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

03. 12. 21 г.

Фондация КОНКОРДИЯ България започва дейности по нов проект – „Нашите права и отговорности“ – с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП . Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права.

Проектът ще се фокусира над овластяването на таргет групата за работа и взаимодействие с публичните институции, с които най-често работят и имат най-силен и дълготраен контакт. За да дадем видимост на проекта, неговите цели и въздействие организираме първата инфосреща за проекта на 10.12.2021г. от 12 до 13 часа.

Целта на информационната среща  е да се представи дейността на партньорите на НАСО фондация КОНКОРДИЯ пред представители и служители в публични иунституции и услуги, които работят с роми. Основните теми ще включват:

  • дейностите планирани в проекта;
  • продуктите, които ще бъдат произведени в хода на проекта;
  • резултатите, които ще постигнем с изпълнението на проекта;
  • бъдещи информационни и комуникационни събития по проекта.

Срещата ще се ръководи от специлисти въвлечени в изпълнението на проекта: София Белчева – ръководител на проекта, Калина Бахчисарайцева – социален работник по проекта и Диана Василева – комуникатор по проекта. На срещата ще насърчим участниците да споделят кои са трудностите, които срещат при работа с маргинализирани групи.Тази обратна връзка е изключително важна за нас, защото ни позволява да бъдем полезни както на участниците в проекта от уязвими групи, така и на други хора от социалната сфера, които работят с тях

Всеки, които желае да получи повече информация да го направи по време на срещата на 10.12.2021г от 12 до 13.00 часа онлайн, която ще бъде достъпна през платформата на Microsoft Teams. Регистрация за участие в онлайн срещата се прави с онлайн формуляр най-късно до 09.12.2021 г.

 

 

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.