НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

23.07.21 г.

На 20-ти и 19-ти юли се проведоха обучения на екипите на социални услуги в Комплекс за социално развитие в град Търговище и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция“ за възрастни с увреждания към Агенция за социално развитие „Вижън“ в град Варна. Консултант-координаторът на Експертния съвет на НАСО г-жа Атанаска Бонева проведе групова супервизия на служителите.

По време на супервизиите бяха обсъдени различни случаи, казуси, нормативна уредба и трудности, които специалистите срещат в своята пряка работа с потребителите и работата с документи. Поставените теми за обсъждане бяха: настоящите промени във връзка с нормативната уредба по отношение на работна документация, работа с родители, групи и групов процес, междуинституционално сътрудничество и работа в мултидисциплинарен екип.

Като инструмент за работа в социалната сфера, супервизията за пореден път доказа своето значение за качеството на предоставяната услуга. Външният професионален поглед на г-жа Бонева помогна на специалистите да намерят отговор на въпросите си и допринесе за повишаване на тяхната мотивация, което има отношение също към подобряване качеството на предоставяната за потребителите услуга.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.