ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Георги Георгиев

Георги Георгиев

Председател на УС на НАСО

 

Образование:

 • Магистър по икономика

 

Специализация:

 • Финанси, управление на социалните дейности

 

Допълнителна квалификация:

 • Разработване на нормативни документи в социалната сфера
 • Управление на проекти и дейности
 • Лобиране по проблемите на хората с увреждания
 • Стартиране на собствен бизнес и управление на малки и средни предприятия
 • Обучение на мениджъри

 

Професионален опит:

 • Инициатор, учредител и участник в дейността на водещи организации и структури в социалната сфера:
 • Национален алианс за социална отговорност – учредител и председател на УС
 • Национална федерация на работодателите на инвалиди – учредител
 • Съюз на инвалидите в България – учредител
 • Регионална агенция за предприемачество и иновации – учредител и член
 • Агенция за икономическо развитие Варна – член
 • Обществен съвет за социална рехабилитация и интеграция – учредител и член

 

Ръководител на проекти с иновативни за България дейности:

 • Изграждане на общински и регионални структури в социалната сфера;
 • Изграждане на система за социални услуги в общността и осигуряване за първи път в България на услугата „Личен асистент”;
 • Изграждане на капацитет в гражданските организации;
 • Изработване и реализиране на общински социални програми;
 • Провеждане на първите в България форуми на доставчиците на услуги за хора с увреждания и изграждане на национална мрежа.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.