ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Георги Георгиев

Георги Георгиев

Председател на УС на НАСО

 

Образование:

 • Магистър по икономика

 

Специализация:

 • Финанси, управление на социалните дейности

 

Допълнителна квалификация:

 • Разработване на нормативни документи в социалната сфера
 • Управление на проекти и дейности
 • Лобиране по проблемите на хората с увреждания
 • Стартиране на собствен бизнес и управление на малки и средни предприятия
 • Обучение на мениджъри

 

Професионален опит:

 • Инициатор, учредител и участник в дейността на водещи организации и структури в социалната сфера:
 • Национален алианс за социална отговорност – учредител и председател на УС
 • Национална федерация на работодателите на инвалиди – учредител
 • Съюз на инвалидите в България – учредител
 • Регионална агенция за предприемачество и иновации – учредител и член
 • Агенция за икономическо развитие Варна – член
 • Обществен съвет за социална рехабилитация и интеграция – учредител и член

 

Ръководител на проекти с иновативни за България дейности:

 • Изграждане на общински и регионални структури в социалната сфера;
 • Изграждане на система за социални услуги в общността и осигуряване за първи път в България на услугата „Личен асистент”;
 • Изграждане на капацитет в гражданските организации;
 • Изработване и реализиране на общински социални програми;
 • Провеждане на първите в България форуми на доставчиците на услуги за хора с увреждания и изграждане на национална мрежа.

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.