НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

На 15 октомври се проведе Генерална асамблея на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, в която се включиха представители на над 20 000 социални услуги от цяла Европа, сред които Национален алианс за социална отговорност и Агенция за социално развите – Вижън. Асамблеята се откри със встъпителни думи от президента Джим Кроу и новия генерален секретар Мая Донева.

В рамките на събитието бяха обсъдени отчета за дейността на организацията, бюджета за бъдещи дейности, актуализация на членството и официално приемане на нови членове, както и приети малки промени във вътрешните правила. Служител по комууникациите представи новото лого на EASPD и предостави на Aсамблеята кратък преглед върху новия уебсайт на организацията. Подновяването на бранда е свързано с 25-та годишнина на EASPD. През последните месеци екипът на организацията работи активно по изграждането на Стратегия за периода 2022 – 2025 г. Мениджърът по политики и комуникации Томас Бигнал представи проекта на стратегията за интелигентна трансформация и изграждане на устойчивост.

Конвенцията на ООН продължава да изисква бързо развитие на предоставянето на услуги към по-добри, по-овластяващи и ориентирани към човека форми на подкрепа. В цяла Европа доставчиците на услуги, професионалистите и доброволците бързо адаптират услугите си, въвеждат нововъведения и се пренасочват онлайн, за да продължат да осигуряват грижите и подкрепата, необходими на милиони хора с увреждания, за да живеят активен живот в общността и да намират своето място на трудовия пазар.

Създаването на устойчивост на услугите за подкрепа е от решаващо значение, за да се гарантира, че секторът се възстановява от пандемията и осигурява неговата интелигентна трансформация. Трябва да се изгради капацитета и устойчивостта, за да се справяме с подобни сътресения. Необходимо е партньорство за намиране на реални решения за изграждане на напълно устойчив сектор за услуги за подкрепа, както и гарантиране правата на човека.

Във връзка с 25-та годишнината и отбелязване на работата на членовете на EASPD по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в техния национален контекст EASPD  събра 25 модела на добри практики  от осемте области на форумите на членовете. Наградите от тази инициатива бяха връчени по време на тържествената галавечеря по повод годишнината.

Форумът даде възможност за дискусия между ключови заинтересовани страни по актуални теми и проблеми, свързани с внедряване на технологиите в областта на предоставянето на услуги за хората с увреждания и преодоляване на цифровото разделение в уязвимите обществени групи.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

ЦОП Гулянци представя пътя на социалната работа със „Социално дърво“

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.