ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Финална конференция по проект FORESEE – „Социални услуги по време на кризи: Изграждане на устойчивост и подобряване на привлекателността на социалния сектор“

На 18 януари 2023 г. НАСОР имаше удоволствието да участва в заключителната конференция по проект FORESEE („Социални услуги по време на кризи: Изграждане на устойчивост и подобряване на привлекателността [на социалния сектор]“). Крайната цел е да имаме съгласувани системи за дългосрочна грижа и в същото време да се справим с енергийната и икономическата криза в страните от ЕС. Необходим е силен социален диалог, за да се развият подходящи умения на работната сила в социалните услуги и това е процес, който всички наши организации трябва да обединят усилията си, за да го постигнат!

Основните моменти, които бяха акцентирани по време на презентациите:

1. В повече от половината страни от ЕС липсва социален диалог при социалните услуги. Някои заинтересовани страни (на национално ниво) сами формират необходимите за социалния диалог структури, за да откликнат на тази липса.

2. Всяка една от страните, участвали в проучването по проекта представиха резултатите: Гърция, Португалия, Полша, Румъния, Австрия, Холандия, Чехия, Испания, Белгия, Люксембург, Франция – нивото на социалния диалог в националния контекст, заедно с европейските директиви и реалната им роля. Споделиха се добри практики от всеки участник и бяха идентифицирани пропуските в нормативните текстове на ЕС.

3. На база на това проучване, са обособени критерии и е изготвена чернова за подготовка на модули за обучения на социалните работници. Проекта FORESEE се явява началната стъпка, а естественото му продължение би бил IWorCon. Той ще включва допълнителни посещения и обмен на опит между страните, след което ще могат да бъдат ясно формулирани необходимите обучения.

4. Огромното предизвикателство – атрактивността на социалния сектор – наблюдава се константен отлив на мотивирани хора, които да работят като социални работници в цяла Европа. Всички организации, участвали в проекта са преминали през въпросници, проведени са интервюта, направени са анализи и национални събития, с цел повишаване на публичността на казуса.

5. Предложения за подобрения на работните условия в сферата на социалните услуги – дигитализация, социален диалог (по-голямо участие на социалния работник), медицински проучвания и приготовления за евентуална Ковид криза. Множество опции за подобрение на самото работно място, анализ на факторите, които основно водят до отлива на кандидати и др. (прикачил съм презентациите с проучванията).

6. Психосоциални рискове – трудности при обгрижване на пациенти, напрежение, дълги часове работа, слаба комуникация, страх от безработица

7. Необходимост от повече европейско субсидиране и повишаване на качеството на социалните услуги, чрез подобряване на качеството на работата на социалните работници

8. Развитие (подобряване) на уменията на социалните работници

9. Сформиране на устойчивост при дълготрайните грижи (LTC – long-term care) – това бе много голям акцент, всички организации посветиха време на тази тема, и ще бъде актуална и за всички проекти през 2023. Подготовка на социалната система за следващата пандемия.

10. Друг изключително важен акцент – Европейската стратегия за грижите  (публикувана септември 2022)

НОВИНИ

Заседание на работната група за обсъждане на проект на Плана за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030

Заседание на работната група за обсъждане на проект на Плана за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030

На 30 март 2023 г. от 14:00 ч. се проведе онлайн заседание на работната група за финално обсъждане на проекта на Плана за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030 (прикачен към настоящия имейл). Бихме искали да обърнем внимание, че във връзка със скорошното публикуване на данните по индикаторите...

Проведе се заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Проведе се заседание на Националния съвет за хората с увреждания

В периода от 22.03.2023 г. до 24.03.2023 г. март включително се проведе неприсъствено Заседание на Националния съвет за хората с увреждания, в което НАСО участва като редовен член. По време на срещата беше разгледан документа Проект на Заповед за изменение на Националната програма за заетост на хората с увреждания по...

Спортен полуден в Ямбол

Спортен полуден в Ямбол

На 26 март в Ямбол се проведе спортен полуден. В проявата взеха участие спортисти от СКИ "ЯМБОЛ-99" и СКИ "ЯМБОЛ 21". В рамките на събитието се проведоха състезания по тенис на маса, шоудаун, шахмат и дарц. Всички състезатели бяха облечени с тениски от НАСО, направени за 3 декември, Международния ден...

Националната среща посветена на световния ден на социалната работа

Националната среща посветена на световния ден на социалната работа

На 21 март се състоя Националната среща на социалните услуги, която Национален алианс за социална отговорност организира по повод Световния ден на социалната работа. В срещата се включиха над 100 участника, от които кметове, зам.-кметове, ръководители и екипи на социални услуги, потребители, експерти от общини, родители и други партньори на...

Честит световен ден на социалната работа!

Честит световен ден на социалната работа!

НАСО поздравява всички колеги работещи в областта на социалната работа и социалните услуги по повод Световния ден на социалната работа.  Желаем на всички много здраве, сили и възможности за успешна работа, кариерно развитие, професионални успехи за осигуряване на реална подкрепа, разбиране и развитие на всички нуждаещи се.

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Микаела се ражда със синдром на Даун. Едва на 8 години е, но се развива прекрасно. Посещава различни специалисти, ходи на плуване и печели медали. Абсолютно самостоятелно посещава училищните занимания без придружители и всичко това с подкрепата и любовта на своите прекрасни и отдадени родители. Майката на Микаела, Силвена Христова,...

Заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване

Участие на НАСО в среща за създаване на центрове за социална икономика

На 14 март председателят на НАСО, Георги Георгиев, участва в среща организирана от МТСП по повод създаването на регионални центрове на социалната икономика. Целта на центровете ще е да насърчи дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия, да повиши тяхната видимост и да ги направи по-конкурентоспособни. В събитието участваха заместник-министърът...

Социалното предприятие в Пловдив с два приза от Министерството на труда

Среща на председателя на НАСО със заместник-министър Надя Клисурска

На 14 март се състоя среща на председателя на НАСО, Георги Георгиев, със заместник-министъра на МТСП, г-жа Надя Клисурска. На срещата бяха обсъдени широк кръг от теми и въпроси свързани с партньорството между НАСО и МТСП, подкрепа и развитие на социалните предприятия, развитие на заетостта за хората с увреждания и...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.