НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

На първи декември 2022 г. в Любляна, Словения се проведе заключителната конференция по проект D-CARE. Всички партньори по проекта се събраха на тази последна среща, за да обсъдят резултатите от тяхното съвместно начинание през инициативите 2020-2022 г. Екипът на НАСО беше сред тези 15 членове, които участваха онлайн в хибридното събитие.

Всички работни пакети бяха представени отделно, с детайлен акцент върху дейностите и постигнатите резултати. Междувременно партньорите обсъдиха възможното продължение на проекта D-CARE – 4.0. Идеята е да се осигури устойчивост на крайния продукт, така че обучителните модули да бъдат широко и лесно достъпни за целевите групи, както и иновативните решения да бъдат финализирани и интегрирани в ежедневието на пациентите.

През последния месец на проекта – декември, НАСО ще трябва да предостави отчети за WP1 Обучителни модули и WP2 Тестване на иновативни решения. В допълнение, SWOT анализите на 4 от иновационните модели, представени на събитието на 28/11, ще бъдат завършени и изпратени от заинтересованите страни, които бяха поканени от NASO да участват в процеса по оценяване на решенията.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.