ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ДОКУМЕНТИ

Европейски стълб на социалните права
Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г.
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
Декларация на EASPD относно предприятията от социалната икономика

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.