ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

03.10.21 г.

НАСО взе участие в Девети Европейски форум на социално предприемачество, който се проведе в периода 29.09 – 04.10 в град Пловдив. В рамките на събитието сесъстоя Европейска конференция „Социално предприемачество за възстановяване и развитие на местната общност“, по време на която се обсъдиха темите за възможностите за интеграция на хора с увреждания на пазара на труда, социално включване в местните общности и трудово-производителните кооперации, като двигатели за развитието на социалната икономика в страната.

Във форума, организиран от Министерство на труда и социалната политика, участваха Румен Радев, Президент на Република България, Гълъб Донев, министър на труда и социалната политика на България, Никола Шмит, Европейски комисар Заетост и социални права, Мария Габриел, Европейски комисар Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет, Георги Титюков, зам.-кмет на Община Пловдив в направление “Спорт, младежки дейности и социална политика” и др.

 

Супервизии за служителите на специализирана институция в Община Тервел

Среща със Столична Община

Участие на НАСО в най-голямото събитие в Европа посветено на дългосрочните грижи

Национална годишна среща социални услуги 2024г.

Деца и младежи от Дневен център „Марина“ посрещнаха гости

Въпроси и отговори от проведена дискусия по време на Националния годишен Форум

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Участие в работна среща относно СПРЗСР 2023-2027 г.

Среща със Столична Община

Благотворителен базар в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Креативен тиймбилдинг за екипа на АСР ВИЖЪН

Покана за международна конференция на тема „Трансформиране на подкрепата за психично здраве и психо социални увреждания“.

Среща на председателя на НАСО със заместник-министър Г. Машова

Национална среща по политиките за хората с увреждания

Подготовката на Плана за дейността на ИСС за 2024 г

Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Работна среща в МТСП

„Аз се уча да бъда по-самостоятелен“ – проект на Център „Единство“ – Хасково

Участие в среща за разработване Национална стратегия за детето

Участие на потребителите на Дневен център „Единство“ – гр. Хасково в работилница за кукли

Предколедни забавления в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.