НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

В Националния годишен Форум на НАСО, взеха участие и специалните гости  и дългогодишни партньори на НАСО от Европа –  г-н Тимъти Гилайн, който е временен Изпълнителен директор на Европейската асоциация на доставчици на услуги за хора с увреждания (EASPD) и г-жа Валерия Бужан, Вицепрезидент на EASPD. Двамата представители споделиха своите впечатления от Форума, както и добър опит от Европа и своята работа.

Г-н Гилайн отправи приветствие към участниците във Форума и изрази своите благодарности за поканата и възможността да участва в събитието. Той сподели: „В последно време ние всички преминахме през здравни, икономически, човешки и политически кризи. Благодаря на всички за ежедневната работа за справяне с кризите. Искам да подчертая, че ЕС също работи с цел преодоляване на тези кризи. Бъдете сигурни, че са привлекли вниманието на ЕС.“

В своето изложение, той разказа за работата на EASPD през последните няколко години, както и за проектите върху които работят. Част от работата включва:

През 2021г. е създадена Стратегия за дългосрочна грижа за хора с увреждания.

През 2022г.,  е създадена Стратегия за социална грижа. Тази стратегия обхваща и подкрепя не само хората с увреждания, но и възрастните хора, които имат нужда от подкрепа.

През 2023г., е създаден Наръчник за приобщаващ живот  и стартира инициатива за ментално здраве, както на хората с увреждания, така и на социалните работници, които се грижат за тях.

През 2024г., се подготвя Европейска рамка за качеството на живот на хората с увреждания, чрез която рамка се поставя критерий за „качество на живот на хората с увреждания“.

Г-н Гилайн каза още: „Разбира се, ЕС наредби и инициативи нямат директно влияние на национално ниво, но това ни дава възможност да работим заедно на национално и европейско ниво, за да се състои реформа и да има прогрес. За да бъдат модерни и да уважават човешките права, имаме нужда от сериозна законова рамка, надеждно финансиране, добре обучени специалисти, както и холистична стратегия. Всичко това може да бъде постигнато, затова ние сме тук заедно с Министъра на труда и социалната политика, доставчици на социални услуги, екипи, общини и всички участници, за да работим за тази промяна.“

Изпълнителният директор също сподели за един от проектите, по който работят в Гърция, където правителството е потърсила Европейската комисия за помощ и Комисията финансира проект, чрез който да се изготви стратегия за деинституционализацията в следващите 5 години. В своето заключение, г-н Гилайн апелира, че EASPD очаква всички заинтересовани страни да споделят своите предложения и да работят заедно в посока развитие на социалните услуги и политики.

Г-жа Валерия Бужан от своя страна, сподели за предизвикателствата, пред които е изправено цялото човечество. Тя отбеляза, че последното десетилетие е маркирано с промени във всички сфери на социалния живот, като глобализацията и разпадането на човешките ценности ни е довело до това място, на което се намираме сега. В своето емоционално встъпление, тя каза: „Неправилно използвания термин демокрация се използва по-малко за маргинализираните хора. Буква, дума, мисъл, човек с душа имат по-голямо значение от числата, които са станали господари на човечеството, обществото.“

Вицепрезидентът, отбеляза още, че правата на хората със специални нужди не трябва да бъдат различни и статуса им да не бъде снижаван. Също така чрез представяне на кратка статистика, тя сподели, че в много европейски държави броят на хората в нужда нараства, което води до нарастване и на нуждата от специалисти в сферата. Тя допълни, че е значителен броя на неквалифицираните работници, тъй като няма поставени изисквания за компетенциите им. Важно е да се знае какво социалните работници могат да правят, за да подкрепят хората в нужда. За тази цел е необходимо да се фокусираме върху професионалното развитие на тези хора, като  подкрепа за работещите трябва да е общодостъпна.

В заключение г-жа Бужан направи апел: Където има желание, там има и начини! В миналото НАСО и EASPD, работиха съвместно по темите в социалната сфера. Международната работа по проекти е начин да се провери и оцени работата на партньорите ни! Работата с хора от уязвими групи е не само работа, а начин на живот.

Специален гост на Форума беше и г-н Люк Зелдерло, досегашен генерален секретар на EASPD, който имаше специално участие в събитията, както като Посланик на партньорството и успеха на НАСО, така и като настоящ експерт към Европейския социален фонд+.

 

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

Актуални предизвикателства в развитието на социалните услуги

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.