NATIONAL ALLIANCE FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

REPRESENTATIVE FOR BULGARIA OF

NATIONAL FORUM 2023

Национален алианс за социална отговорност

NASO ARCHIV

PORTAL FOR SOCIAL POLICIES

Портал за социални политики

NASOR

EMPATHY, 2013/14

BITSE

The Common Voice Network, 2008/9

Pass It On, 01/2009 – 12/2010

“Snowball”

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.