NATIONAL ALLIANCE FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

REPRESENTATIVE FOR BULGARIA OF

NATIONAL FORUM 2023

Национален алианс за социална отговорност

NASO ARCHIV

PORTAL FOR SOCIAL POLICIES

Портал за социални политики

NASOR

INTERNATIONAL

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.