NATIONAL ALLIANCE FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

REPRESENTATIVE FOR BULGARIA OF

CO-RESP Transnational Partnership meeting

EASPD – Forum of Employment

Meeting of the Member Forum of Employment

EU Care Strategy Webinar on Stakeholders’ Initial Reactions

National alliance for social responsibility participates in the Tenth European Forum of Solidarity and Social Economy Entities

NATIONAL FORUM 2023

Национален алианс за социална отговорност

NASO ARCHIV

PORTAL FOR SOCIAL POLICIES

Портал за социални политики

NASOR

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.