NATIONAL ALLIANCE FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

REPRESENTATIVE FOR BULGARIA OF

NATIONAL FORUM 2023

Национален алианс за социална отговорност

NASO ARCHIV

PORTAL FOR SOCIAL POLICIES

Портал за социални политики

NASOR

Work Package Meeting, D_CARE

Work Package 1, D-CARE meeting

D-CARE WP2 & WP1 Meetings

Transnational Policies for Elders Smart Care Services Development and Implementation Conference

D-CARE (Work Package 1)

D-CARE

Meeting of D-CARE project partners

National seminar on the D-CARE project

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.