REPRESENTATIVE FOR BULGARIA OF

EASPD Policy Café

20.05.21 NASO took part in an online discussion Policy Café, organized by the European Association of Disability Service Providers (EASPD),...

Read more

CONTACTS

ADMINISTRATION

115 Knyaz Boris III Blvd., Varna
+359 882/122 730
finance@naso.bg

+359 884/688 414
office@naso.bg

NATIONAL OFFICE AND TRAINING CENTRE

13, Serdika str., Sofia
+359 882 122 690
(National partners and training)
info@naso.bg

+359 882 122 722
(Communication and media)
nasoki@naso.bg

NASO ARCHIV

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.