REPRESENTATIVE FOR BULGARIA OF

CONTACTS

ADMINISTRATION

115 Knyaz Boris III Blvd., Varna
+359 882/122 730
finance@naso.bg

+359 884/688 414
office@naso.bg

NATIONAL OFFICE AND TRAINING CENTRE

13, Serdika str., Sofia
+359 882 122 690
(National partners and training)
info@naso.bg

+359 882 122 722
(Communication and media)
nasoki@naso.bg

NATIONAL FORUM 2022

NASO ARCHIV

PORTAL FOR SOCIAL POLICIES

NASOR

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.