REPRESENTATIVE FOR BULGARIA OF

Helpdesk

During the past week, NASO’s team participated in a joint online meeting with our partners from ASSP (Association of the...

Read more

AWARDS

NATIONAL FORUM 2022

NASO ARCHIV

PORTAL FOR SOCIAL POLICIES

NASOR

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.