НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Екипът на НАСО имаше удоволствието да участва в срещата организирана за членовете на Форума на заетостта на 20.09.2022г. По време на събитието бяха засегнати и дискутирани важни теми в сферата на защитената заетост, техните казуси и допълнителни изследвания. Беше представен нов проект, стартиран в рамките на европейската общност, а в края на срещата се проведе и обширна дискусия по повод член 27ми от Конвенция за правата на хората с увреждания (КПХУ) към ООН.

Благодарение на експертния потенциал на участниците, тяхната инициативност и утвърден многогодишен опит в сферата на социалните системи в различните европейски държави, онлайн срещата бе изключително изчерпателна, успя да засегне всички казуси и да даде възможност за обсъждане на различни предложения за решения на множеството предизвикателства – настоящи и бъдещи.

Участниците направиха цялостен преглед на задълженията на държавите -страни по член 27 от КПХУ на ООН, като всяка една релевантна тема бе разгледана в детайли чрез презентация и отворена дискусия. Причината, поради която е трудно хората с увреждания да си намерят работа е „аблеизмът“: въз основа на строги стандарти за външен вид, функциониране и поведение, способните начини на мислене разглеждат преживяването с увреждания като нещастие, което води до страдание и неравностойно положение и неизменно обезценява човешкия живот.

Законодателството и политиките все още отразяват способният подход към уврежданията чрез благотворителност и/или медицински модели. За да гарантират правата, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, държавите страни трябва да прилагат модела на правата на човека с уврежданията. Комитетът на ООН за права на хората с увреждания, счита че трудовите и профсъюзите трябва да бъдат по-приобщаващи и да представляват по-активно хората с увреждания.

Достъпността не е същото като разумното приспособяване. Не става въпрос само за достъп до мястото, но и за осигуряване на индивидуализирани модификации и корекции за хора с увреждани. Защитени работилници се считат за отделен модел на заетост, фокусиран върху медицинския подход към уврежданията и държи хората с увреждания далеч от отворената, приобщаваща и достъпна заетост. Той не насърчава ефективно прехода към свободен труд, равното възнаграждение за труд с еднаква стойност и липсата на редовни трудови договори.

Новият член на форума по заетостта, OSVIT, получи възможност да представи организацията си и своята дейност. OSVIT е доброволна организация, която съблюдава всички защитени и интерактивни работилници в Хърватия, като ежегодно организират конференции на тема заетост на хора с увреждания, учебни посещения и публикуват доклади. Предоставят и обучения за работа с хора с увреждания за персонала на интегриращи работилници – семинари.

Беше представено и проучване на EASPD за ефективността на защитените работилници – състояние и напредък. EASPD координира това възложено на подизпълнители проучване, за да получи достатъчно данни и да се разбере как се развива това в целия ЕС, за да се подкрепи позицията на EASPD. Договорът е подписан през юли.

В момента изследователите провеждат интервюта със заинтересовани страни на различни нива. Целевите държави са Германия, Испания, Италия, Холандия, Финландия, Чешка република и Полша. Очаква се докладът да бъде финализиран до края на годината.

Срещата през ноември с Policy Impact Lab, изследователски екип, ще предостави актуализация.

Представен бе проект на тема „Професионалното участие на хората с увреждания в Европа – контрастен анализ“. Това е проект, изпълняван от организацията на Катарина Баст, BAG WfbM Германия, чиято цел е да увеличи нивото на информираност относно професионалната интеграция на хората с увреждания и да се сравнят социалните услуги в 5 държави – Швеция, Германия, Франция, Испания и Словения.

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Дневен център „Ривиера“ – вторият дом на 35 варненци

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.