НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

25.06.21 г.

Националната среща на социалните услуги, която тази година постави темата за „Социалните услуги в условията на пандемия, нов закон и подзаконови и нормативни документи“ започна с презентация на държавния експерт „Социално включване“ в министерство на труда и социалната политика Теодора Любенова. Тя представи в детайли подзаконовите нормативни актове, правилника за прилагане на закона за социалните услуги и наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

Конкретните стъпки при лицензирането на социалните услуги разгледа Николина Иванова, директор на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социални услуги“, Агенция за качество на социалните услуги. В презентацията на Николина Иванова се онагледиха някои от най-често срещаните неясноти по отношение на процедурата.

Съпредседателят на ПК „Социална политика“ в НСОРБ и директор на дирекция в Община Велико Търново Росица Димитрова постави темата за недостатъчната комуникация и информация между общините, ръководителите на социални услуги и институциите по отношение на новата нормативна уредба. Като основни предизвикателства през следващите години Росица Димитрова определи качественото и с минимално съфинансиране от европейски и общински средства приключване на проектите в социалните услуги и на второ място – стартиран на процеса по деинституционализацията за услугите за възрастни хора.

„Постигнахме увеличение на възнагражденията на специалистите в социалния сектор е около 22 %. Мотивираме с възнагражденията, подобряваме условията на труд и осъвременяваме материалните бази“, коментира Росица Димитрова. Модератор на срещата бе директорът на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив и член на УС на НАСО Веселина Ботева.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.