НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

23.09.21 г.

Представител на НАСО взе участие на 21-ви септември в град Габрово на семинар на тема „Добрите практики на Европейско и национално ниво в областта на социалната икономика и социалното предприемачество“, организиран от „Трудово лечебно стопанство“ ЕООД. Целта на семинара е да се осъществят срещи с представители на бизнеса и работодатели, като се акцентира върху добри практики в България и Европа за партньорство между социалните предприятия и бизнеса, възможности за защитена заетост в процеса на социална и трудова интеграция на хората с увреждания.

Представена бе дейността на „Трудово лечебно стопанство“ ЕООД и проблемите, с които се сблъсква при решаване на казуси, свързани с обезпечаване труда на работещите хора със специални потребности и трудности при доказване качеството на произведените от тях продукти.

За разлика от България, в страните от Европейския съюз социалните предприятия имат дълга и успешна история, като мултиплицират дейностите си чрез създаване на мрежи, форми на франчайз и други формати на сдружаване. В заключение бе отчетена необходимостта от предприемане на редица насърчителни мерки, приложими за всички участници в социалната и солидарна икономика.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.