ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Дневен център „Ривиера“ – вторият дом на 35 варненци

20. 08. 21 г.

Носителите на специалната награда на НАСО в категория „Социални услуги“ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Ривиера“ се помещава в красива и слънчева сграда, която привлича погледите в Морската градина във Варна. Триетажната постройка е запазила част от архитектурата на стара лятна вила и носи настроение на слънце и море. Носи и съвсем подходящо име – Ривиера, дадено от първите стопани от царска България. Днес това е място за специални хора с големи сърца. Тук вече 14 години работи Дневен център „Ривиера“ за хора с умствени затруднения, за които къщата в Морската градина е втори дом. Центърът съвсем съзнателно е взел името на старата лятна вила. „Избираме морски имена, защото не искаме да фокусираме вниманието върху проблемите на нашите потребители“, обяснява ръководителката на „Ривиера“ Мария Чанкова.

Дневният център е създаден от Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения – една от първите в България неправителствени, неказионни организации в помощ на хората с ментални увреждания. Гражданската организация е учредена преди 27 години от Надка Вълкова – една майка, която започва истинска битка, за да промени обществените нагласи към хората с умствени затруднения и да създаде по-добри условия за живот на своите деца. Сполетяна от нелеката съдба да бъде родител на две деца с интелектуални увреждания, при това през 70-те години, когато на такива деца се гледа като на безполезни инвалиди, Вълкова започва почти немислима борба.

През 90-те ние бяхме една от първите неправителствени организации за хора с умствени увреждания. Вероятно, ако имаше други такива организации, щяхме да ползваме техните услуги и нямаше да започнем да работим сами. Но така се подредиха нещата и ето, вече 27 години работим и надграждаме„, разказва Мария Чанкова. Сега тя е заместник-председател на сдружението и ръководи социалните услуги – Дневния център „Ривиера“ за възрастни с умствена изостаналост и Център за социална рехабилитация и интеграция „Чайка“. В „Ривиера“ се предлага дневна грижа за 35 потребители, а в „Чайка“ – почасови занимания за 30 души. От 2006 г. социалните домове работят като държавно делегирани дейности.

Припомняйки си извървения дълъг път, Мария Чанкова признава, че гражданската организация нямаше да успее без подкрепата на чужди организации и доброволци.

Имахме шанса още през 1995 г. да се включим в един международен проект и с помощта на англичани – доброволци направихме първия си семеен център, без никаква държавна или общинска подкрепа. Този първи център изигра ролята на сериозна пилотна практика за сегашните ни услуги. Така започнахме – с много доброволчество, с много кампании, с малки проекти„, връща лентата назад Мария Чанкова

Днес „Ривиера“ е един прекрасен дневен център и гостоприемно място за хора с умствени увреждания и техните семейства. Тук се предлагат не само дневни грижи, но и социално, и професионално обучение на 35 варненци с ментални увреждания. Освен чисто социалната подкрепа, потребителите се обучават на различни битови умения, комуникации, трудови навици. „Стараем се да им изградим умения за самостоятелен живот. На каквото и друго да ги обучаваме, нашата основна цел е те да водят водят доколкото им е възможно независим начин на живот. Те винаги ще имат нужда от подкрепа, но ги учим как да се самообслужват – да си почистят, да наготвят, да поддържат лична хигиена, да имат мобилност“, обяснява ръководителката на центъра.

Екипът на „Ривиера“ е от 22 души и включва различни специалисти – музикотерапевти, психолози, трудови терапевти, социални работници, педагози.

НОВИНИ

Среща с ректора на Икономически университет-Варна

Среща с ректора на Икономически университет-Варна

23.09. 21 г. На 14 сетември в Икономически университет - Варна се състоя среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев и ректора на университета проф. д-р Евгени Станимиров. В срещата участваха и ръководителят на катедра „Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева доц. д-р Десислава Серафимова от катедра „Управление и...

Добрите практики на Европейско и национално ниво в областта на социалната икономика и социалното предприемачество

Добрите практики на Европейско и национално ниво в областта на социалната икономика и социалното предприемачество

23.09.21 г. Представител на НАСО взе участие на 21-ви септември в град Габрово на семинар на тема "Добрите практики на Европейско и национално ниво в областта на социалната икономика и социалното предприемачество", организиран от "Трудово лечебно стопанство" ЕООД. Целта на семинара е да се осъществят срещи с представители на бизнеса...

Консултиране и разработване на проекти

Консултиране и разработване на проекти

Национален алианс за социална отговорност предоставя на своите членове и партньори комплексна услуга за консултиране и разработка на проекти по различните европейски и национални програми. Услугата включва всички етапи съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно: Предварителна консултация за получаване на безвъзмездно финансиране На този етап се...

ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНА ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Работна среща по проект D-CARE

17. 09. 21 г. НАСО участва в работна среща по проекта D-CARE, която се състоя на 17 септември. По време на онлайн дискусията участниците в проекта обсъдиха темите за изработването на модели за интелигентни грижи и провеждането на национални семинари, които са част от предвидените по проекта дейности по Втори...

Работни срещи по проект D-CARE

Обучение по проект B-WISE

17.09.21 г. На 16 септември НАСО се включи в онлайн обучителна сесия, организирана от Euricse за партньорите, участващи в проект B-WISE. Обучението запозна участниците с избраната методология за събиране на емпирични данни за състоянието на социалните предприятия за трудова интеграция. На база на разработените три въпросника, партньорите ще достигнат до...

Участие в Семинар по Корпоративна социална отговорност

Участие в Семинар по Корпоративна социална отговорност

16.09. 21 г. Представители на НАСО участваха в Семинар по Корпоративна социална отговорност, който се проведе на 16 септември в град Плевен. В срещата, организирана от Министерство на труда и социалнаата политика, се включиха социални патньори от браншови съвети за тристранно сътрудничество за улесняване на диалога между заинтересованите страни и...

Най-голямата корпоративна щафета в помощ на Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив

Най-голямата корпоративна щафета в помощ на Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив

15.09.21 г. Най-голямата благотворителна корпоративна щафета и тийм билдинг в Южна България – Liebherr Business Run Plovdiv ще дари 30 % от стартовите такси за Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив на фондация „За нашите деца“. Вече 17 фирми са се регистрирали за четвъртото издание аматьорската надпревара, която ще...

Анкета на EASPD търси правилните модели при подкрепено вземане на решения

Анкета на EASPD търси правилните модели при подкрепено вземане на решения

14.09.21 г. Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с уврждания (EASPD) отправя покана за участие в проучване за намиране на модели и иновативни практики при взимането на решения в интерес на хората от уязвими групи. Проучването е насочено към професионалисти и експерти, които работят в услуги за хора...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.