НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

02. 08. 21 г.

Участниците в Националния форум „Социални услуги, предприемачество и заетост“ разгледаха и дискутираха темата за дигиталната трансформация на социалната икономика. В първия работен панел на Форума директорът на Института за перспективни научни изследвания във Великотърновския университет доц. д-р Мария Илчева разгледа с презентация европейските политики за дигитализация, секторния профил на социалната икономика в Европа и ролята на социалните иновации за подобряване на качеството на живот на потребителите на социални услуги.

„Ускорената дигитална трансформация на европейската икономика не се случва с равномерни темпове, тъй като социалното предприемачество много често се свързва и със сектора на малките и средни предприятия, където се наблюдават драстични разлики в дигитализирането на процесите. Друг важен елемент е различната скорост на въвеждането на електронно управление. Едно от най-сериозните предизвикателства с навлизането на цифровите технологии е увеличаващото се дигитално неравенство и т.нар. дигитално изключване в резултат на което все повече хора ще бъдат изключвани от достъп до услуги и образование заради недостиг на дигитални умения“. Така доц. д-р Мария Илчева очерта темата за предизвикателствата пред дигиталната трансформация в контекста на социалната икономика.

България сериозно изостава от останалите европейски страни по отношение на развиването на основни дигитални умения, подчерта доц. Илчева. Страната ни е с най-нисък процент от населението, което има развита дигитална компетентност, което ще се окаже основната бариера за активното социално включване на всички възрастови групи.

„В дигиталната социална икономика от съществено значение са приложението на информационните технологии по отношение на предоставянето на услуги, внедряването на изкуствен интелект, използване на социални медии за мобилизиране на общности/социален маркетинг, платформи за споделена икономика и доставяне на цифрови услуги.“

 

 

Дигиталната трансформация на социалната икономика/доц. д-р Мария Илчева/презентация/

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.