ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

В продължение на изпълнение на ангажиментите по проект CO-RESP (Community REsilience through Social Procurement), чиято цел е да се постигне устойчиво взаимодействие между местната публична власт и различните организации, ангажирани в социалния сектор, който се изпълнява от НАСО, EAPSD, Община Добрич, EUROPEAN CONFEDERATION OF INCLUSIVE ENTERPRISES (EUCIE), ZfSW – Zentrum für Sozialwirtschaft GmbH, Stadtgemeinde Gleisdorf, Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, като всички партньори създадоха декларация, с която да насърчат социалното включване и приобщаване в пазара на труда.

Тази декларация е резултат от поредица от дискусии, изследвания, семинари, конференции, затова как да се насърчава използването на социално отговорни обществени поръчки (SRPP), когато става въпрос за насърчаване на заетостта на хора с увреждания. Следователно информацията е резултат от многосекторен и международен опит и познание по темата. Тази декларация има за цел да подкрепя публичните органи да се възползват максимално от обществените поръчки за постигане на гореспоменатата цел, както и насърчаване на по-достъпен и приобщаващ пазар на труда за хората с увреждания и групите в неравностойно положение.

Целта на декларацията е преследваният социален резултат да повиши заетостта на хората с увреждания в съответствие с изискванията на Конвенцията за правата на ХУ на ООН в по-голяма степен (качествена работа, отворен пазар на труда, справедливо заплащане, възможности за растеж и много други). Би било полезно местните/регионални власти да включват социални критерии при разглеждането на най-добрата оферта (при Обществен поръчка). Целта на проекта и горепосочената декларация е да се повиши осведомеността за посочения механизъм и да се предоставят насоки на местните власти за подобряване на техните политики.

Може да откриете Декларацията на български език ТУК!

Повече информация за проекта и оригиналната Декларация ТУК!

Супервизии за служителите на специализирана институция в Община Тервел

Среща със Столична Община

Участие на НАСО в най-голямото събитие в Европа посветено на дългосрочните грижи

Национална годишна среща социални услуги 2024г.

Деца и младежи от Дневен център „Марина“ посрещнаха гости

Въпроси и отговори от проведена дискусия по време на Националния годишен Форум

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Участие в работна среща относно СПРЗСР 2023-2027 г.

Среща със Столична Община

Благотворителен базар в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Креативен тиймбилдинг за екипа на АСР ВИЖЪН

Покана за международна конференция на тема „Трансформиране на подкрепата за психично здраве и психо социални увреждания“.

Среща на председателя на НАСО със заместник-министър Г. Машова

Национална среща по политиките за хората с увреждания

Подготовката на Плана за дейността на ИСС за 2024 г

Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Работна среща в МТСП

„Аз се уча да бъда по-самостоятелен“ – проект на Център „Единство“ – Хасково

Участие в среща за разработване Национална стратегия за детето

Участие на потребителите на Дневен център „Единство“ – гр. Хасково в работилница за кукли

Предколедни забавления в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.