НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

В продължение на изпълнение на ангажиментите по проект CO-RESP (Community REsilience through Social Procurement), чиято цел е да се постигне устойчиво взаимодействие между местната публична власт и различните организации, ангажирани в социалния сектор, който се изпълнява от НАСО, EAPSD, Община Добрич, EUROPEAN CONFEDERATION OF INCLUSIVE ENTERPRISES (EUCIE), ZfSW – Zentrum für Sozialwirtschaft GmbH, Stadtgemeinde Gleisdorf, Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, като всички партньори създадоха декларация, с която да насърчат социалното включване и приобщаване в пазара на труда.

Тази декларация е резултат от поредица от дискусии, изследвания, семинари, конференции, затова как да се насърчава използването на социално отговорни обществени поръчки (SRPP), когато става въпрос за насърчаване на заетостта на хора с увреждания. Следователно информацията е резултат от многосекторен и международен опит и познание по темата. Тази декларация има за цел да подкрепя публичните органи да се възползват максимално от обществените поръчки за постигане на гореспоменатата цел, както и насърчаване на по-достъпен и приобщаващ пазар на труда за хората с увреждания и групите в неравностойно положение.

Целта на декларацията е преследваният социален резултат да повиши заетостта на хората с увреждания в съответствие с изискванията на Конвенцията за правата на ХУ на ООН в по-голяма степен (качествена работа, отворен пазар на труда, справедливо заплащане, възможности за растеж и много други). Би било полезно местните/регионални власти да включват социални критерии при разглеждането на най-добрата оферта (при Обществен поръчка). Целта на проекта и горепосочената декларация е да се повиши осведомеността за посочения механизъм и да се предоставят насоки на местните власти за подобряване на техните политики.

Може да откриете Декларацията на български език ТУК!

Повече информация за проекта и оригиналната Декларация ТУК!

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

Стартовата среща по проект CO-RESP

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.