ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА...

Read more

D-CARE

Среща по първи работен пакет на проект D-CARE

Среща по първи работен пакет на проект D-CARE

На 4 ноември, експерти на НАСО участваха в онлайн среща по първи работен пакет на проект D-CARE. Партньорите обсъдиха прогреса по провеждане на обученията на своите целеви групи. Важен акцент бяха спецификите по отношение на докладите, които следва да бъдат изготвени веднага след приключване на обученията по модулите. Обсъдени бяха детайли по финалната конференция по проекта, която предстои да се...

Работни срещи по проект D-CARE

Работна среща по проект D-CARE

Екипът на НАСО участва в две онлайн срещи във връзка с развитието на проект D-CARE. По време на срещата по работен пакет 1 всички партньори дискутираха текущият прогрес свързан с тренировъчните програми. НАСО е по средата на обучителния процес - 30 социални работника ще преминат онлайн обучение, като всеки от тях ще премине през 6 обучителни модула на онлайн платформата...

Работна среща по проект D-CARE (Работен Пакет 1)

Конференция по проект D-CARE

"Каним ви да се срещнете с политици, експерти и практикуващи в социалния сектор от целия Дунавски регион онлайн на конференцията за развитие и внедряване на транснационалните политики за интелигентни грижи за възрастни хора, която ще се проведе на 18 октомври 2022 г. от 09:30 до 12:30 (CET). Конференцията бележи старта на Транснационалната стратегия за развитие и внедряване на услуги за...

Работна среща по проект D-CARE (Работен Пакет 1)

Работна среща по проект D-CARE (Работен Пакет 1)

В петък, на 07.10.22, екипът на НАСО участва в онлайн работна среща по проект D-CARE - работен пакет 1. Партньорите отговорни за провеждане и докладване на обученията, сред които е и НАСО, докладваха за текущия напредък по заданието. Шестте тренировъчни модула по които предстои да бъдат обучени 30 социални работника в България, са преведени от английски на български и са...

Регионална среща по проект D-CARE (Работен пакет 3)

Регионална среща по проект D-CARE (Работен пакет 3)

В четвъртък 08.09.22, екипа на НАСО, заедно с РАПИВ участваха в регионална среща по проект D-CARE - „ПОЛИТИКИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНТЕЛИТЕНТИ ГРИЖИ И Е-ЗДРАВЕ” Целта на събитието бе да се обсъдят наличните политики в сферата на здравеопазването и интелигентната грижа за възрастни хора, да се идентифицират предизвикателствата, пред които сме изправени и да се даде възможност на...

D-CARE

D-CARE

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ D-CARE  „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“   Неблагоприятните демографски процеси оставиха своя значителен отпечатък върху работната сила в целия Дунавски регион. Поради възможностите за мобилност цели региони останаха без квалифицирана работна сила. Младите хора търсят по-добри възможности за работа в...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.