ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

D-CARE

D-CARE

Финална конференция по проект D-CARE

На първи декември 2022 г. в Любляна, Словения се проведе заключителната конференция по проект D-CARE. Всички партньори по проекта се събраха на тази последна среща, за да обсъдят резултатите от тяхното съвместно начинание през инициативите 2020-2022 г. Екипът на НАСО беше сред тези 15 членове, които участваха онлайн в хибридното събитие. Всички работни пакети бяха представени отделно, с детайлен акцент...

Среща по първи работен пакет на проект D-CARE

Работна среща по проект D_CARE

През изминалата седмица, екипа на НАСО участва в среща по проект D_CARE и навлезе в своята заключителна фаза. До края на 2022-та година се очаква партньорите да са достигнали до желаното ниво на устойчивост и развитие, необходимо за бъдещия модел на иновационни обучения, който ще бъде предложен. По време на срещата от Работен пакет 1, по-голямата част от партньорите помолиха...

Среща по първи работен пакет на проект D-CARE

Среща по първи работен пакет на проект D-CARE

На 4 ноември, експерти на НАСО участваха в онлайн среща по първи работен пакет на проект D-CARE. Партньорите обсъдиха прогреса по провеждане на обученията на своите целеви групи. Важен акцент бяха спецификите по отношение на докладите, които следва да бъдат изготвени веднага след приключване на обученията по модулите. Обсъдени бяха детайли по финалната конференция по проекта, която предстои да се...

Работни срещи по проект D-CARE

Работна среща по проект D-CARE

Екипът на НАСО участва в две онлайн срещи във връзка с развитието на проект D-CARE. По време на срещата по работен пакет 1 всички партньори дискутираха текущият прогрес свързан с тренировъчните програми. НАСО е по средата на обучителния процес - 30 социални работника ще преминат онлайн обучение, като всеки от тях ще премине през 6 обучителни модула на онлайн платформата...

Работна среща по проект D-CARE (Работен Пакет 1)

Конференция по проект D-CARE

"Каним ви да се срещнете с политици, експерти и практикуващи в социалния сектор от целия Дунавски регион онлайн на конференцията за развитие и внедряване на транснационалните политики за интелигентни грижи за възрастни хора, която ще се проведе на 18 октомври 2022 г. от 09:30 до 12:30 (CET). Конференцията бележи старта на Транснационалната стратегия за развитие и внедряване на услуги за...

Работна среща по проект D-CARE (Работен Пакет 1)

Работна среща по проект D-CARE (Работен Пакет 1)

В петък, на 07.10.22, екипът на НАСО участва в онлайн работна среща по проект D-CARE - работен пакет 1. Партньорите отговорни за провеждане и докладване на обученията, сред които е и НАСО, докладваха за текущия напредък по заданието. Шестте тренировъчни модула по които предстои да бъдат обучени 30 социални работника в България, са преведени от английски на български и са...

Регионална среща по проект D-CARE (Работен пакет 3)

Регионална среща по проект D-CARE (Работен пакет 3)

В четвъртък 08.09.22, екипа на НАСО, заедно с РАПИВ участваха в регионална среща по проект D-CARE - „ПОЛИТИКИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНТЕЛИТЕНТИ ГРИЖИ И Е-ЗДРАВЕ” Целта на събитието бе да се обсъдят наличните политики в сферата на здравеопазването и интелигентната грижа за възрастни хора, да се идентифицират предизвикателствата, пред които сме изправени и да се даде възможност на...

D-CARE

D-CARE

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ D-CARE  „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“   Неблагоприятните демографски процеси оставиха своя значителен отпечатък върху работната сила в целия Дунавски регион. Поради възможностите за мобилност цели региони останаха без квалифицирана работна сила. Младите хора търсят по-добри възможности за работа в...

Регионална конференция „Иновации за подобряване на интелигентните грижи в Дунавския регион, подобряване на компетентностите и предприемачество“

Регионална конференция „Иновации за подобряване на интелигентните грижи в Дунавския регион, подобряване на компетентностите и предприемачество“

08.04.22 г. Представители на НАСО участваха в Регионална конференция „Иновации за подобряване на интелигентните грижи в Дунавския регион, подобряване на компетентностите и предприемачество“, която се проведе в на 6-ти и 7-ми април. В първия ден на конферренцията представителите на РАПИВ представиха цялостната концепция и структура на работните пакети на проекта D-CARE пред заинтересованите страни и участниците в Innovation call конкурса....

Работна среща с кандидати в конкурса за иновации по проект D-CARE

Работна среща с кандидати в конкурса за иновации по проект D-CARE

14. 03. 22 г. На 9 март представители на НАСО участваха в работна среща с Регионална агенция за предприемачество и иновации  и кандидати в конкурса за иновации по проект D-CARE. По време на онлайн дискусията се обсъди напредъка по конкурса за иновации по проекта, в който всяка от осемте държави от партньорския консорциум D-CARE е определила предизвикателствата, върху които може...

Онлайн дискусия по проект D-CARE

Онлайн дискусия за партньори по проект D-CARE

28.03. 22 г. Представители на НАСО участваха в дискусионни срещи по проект D-CARE, които се проведоха на 24 и 25 февруари. По време на срещите се обсъдиха основни цели и изпълнения на прриорритетите по Трети работен план на международния проект. Участието на Алианса в проектa за цел да допринесе за постигането на основните цели на проекта, благодарение на широката си...

Онлайн дискусия по проект D-CARE

Участие в уебинар по проект D-CARE

13.01. 22 г. НАСО участва в уебинар по проект D-CARE, по време на който бяха представени ползите и спецификите по кандидатстване за потенциалните участници в конкурса за иновации. Желаещите да кандидатстват в конкурса за иновации ще получат експертна оценка и достъп до широк спектър от международни спонсори, които взаимодействат по проекта D-CARE. Профила на кандидатите ще бъде разгледан в две...

Членски форум по заетост

Онлайн дискусия за партньори по проект D-CARE

12. 01. 22 г. На 11 януари представител на НАСО участва в среща по проект D-CARE. Партньорите по проекта обсъдиха методологиите за тестване на целевите групи в предстоящите и текущи дейности по проекта. Коментирана бе програмната рамка - сроковете на изпълнение на предстоящите дейности (през периоди 3 и 4) и очакваните резултати от тестовата методология. В тематичната рамка на срещата...

Участие във форум под наслов #БъдиЕвропа

Конкурс за иновации по проект D-CARE

07.01. 22 г. Конкурсът за иновации по проект D-CARE, в който НАСО е сред водещите партньори, има за цел да намери иновативни решения за регионалните предизвикателства в областта на интелигентните здравни услуги и грижите. Всяка от осемте държави от партньорския консорциум D-CARE е определила предизвикателствата, върху които иска да се съсредоточи в своята страна, например телемедицина или развитие на уменията...

Участие в семинар по проект D-CARE

16.12. 21 г. На 14 декември представители на НАСО участваха в работен семинар по проект D-CARE. Събитието, което се проведе в онлайн среда, даде възможност за среща и открита дискусия между партньортите по проекта. Обсъдиха се темите за проведените регионални семинари и отчета на всяка една от страните за приключилите дейности. Алиансът е водещ партньор по проект D-CARE, съвместно с...

Работна среща по проект D-CARE

Работна среща по проект D-CARE

03. 12. 21 г. НАСО участва в работна среща за обсъждане на Първи работен план от проекта D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството”. В срещата, която се проведе на 3 декември, участваха всички партньори по проекта, които представиха резултатите от проведените до момента ...

Национален семинар в рамките на проект D-CARE

Национален семинар в рамките на проект D-CARE

26.11. 21 г. На 25 ноември в град Варна Национален алианс за социална отговорност проведе Национален семинар в рамките на проект D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството”. Приветствие към гостите на събитието отправи председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. Пред участниците всеки от...

Онлайн дискусия по проект D-CARE

Участие в работна среща по проект D-CARE

23.11. 21 г. Представител на НАСО участва в работна среща по проект D-CARE, която се проведе на 22 ноември, в която се обсъдиха проведените транснационалните семинари и предстоящия в България семинар, който ще се състои на 25 ноември в град Варна. НАСО участва в проект D-CARE, съвместно с „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” (РАПИВ) и Община Аксаково,...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.