ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

Високото качество на обучение в ЦПО „НАСО“ е гарантирано от внимателно подбран преподавателски състав!

Нашите преподаватели са сертифицирани, с дългогодишен опит в професионалните направления, които предлагаме!