ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

За контакт и заявки за обучения:

Наталия Христова, директор Център за професионално обучение „НАСО“:

гр. София, 1000

ул. Сердика №13, ет.4

гр. Варна, 9002

р-н Приморски, кв. Чайка, бл. 22, вх. В