ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

Уважаеми колеги,

Представяме Ви още едно ново успешно начало, част от консорциума на Национален алианс за социална отговорност!

Център за професионално обучение „НАСО “ 

е специализиран в организацията и провеждането на обучения за професионална квалификация и преквалификация по 10 професии и 12 специалности.

 • Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение.
 • При нас може да придобиете професия, за която има силно търсене, но няма достатъчно подготвени кадри!
 • Може да получите обучение по част от предлаганите професии!
 • Искате да се включите в обучение или да направим индивидуална оферта за Вас!


ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „НАСО“

Професионално направление: СОЦИАЛНА РАБОТА И КОНСУЛТИРАНЕ:

 1. Професия: Социален асистент
    Специалност: Подпомагане на възрастни
    Специалност: Подпомагане на деца
 2. Професия: Сътрудник Социални дейности
      Специалност: Социална работа с деца и семейства в риск
      Специалност: Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
 3. Професия: Помощник възпитател
      Специалност: Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

 1. Професия: Оперативен счетоводител
     Специалност: Оперативно счетоводство
 2.  Професия: Продавач – консултант
     Специалност: Продавач – консултант
 3. Професия: Брокер
    Специалност: Недвижими имоти
 4. Професия: Сътрудник в маркетингови дейности
    Специалност: Маркетингови проучвания
 5. Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес
    Специалност: Малък и среден бизнес
 6. Професия: Икономист
    Специалност: Икономика и мениджмънт
 7. Професия: Офис мениджър
    Специалност: Бизнес администрация