НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Заетост

Чрез социално отговорни обществени поръчки (SRPP), проектът CO-RESP има за цел да помогне за насочване на местната икономика към създаване на нови работни места за хора с увреждания и други уязвими групи. CO-RESP ще увеличи максимално използването на обществените поръчки чрез организиране на конференция „Мисия за социална икономика“, която да обедини всички съответни заинтересовани страни, да благоприятства обмена на добри практики и да засили междурегионалното сътрудничество между участниците в социалната икономика и регионалните/местните власти.

Резултати

  • Обществени поръчки за изследване на заетостта на хора с увреждания (анализ на контекста, правни рамки, предизвикателства, добри практики).
  • Мисия за социална икономика (конференция, събираща местните власти и заинтересованите страни за обсъждане на резултатите от изследването).
  • Декларация относно обществените поръчки (за подчертаване на полезността им и предоставяне на насоки).
  • Местни кръгли маси (обратна информация от местните власти и заинтересовани страни за това как да се използват поуките, извлечени от обществени поръчки, което води до планове за действие за използване на обществени поръчки за насърчаване на заетостта на хората с увреждания).

Събитие

Конференция „Мисия за социална икономика“

Анкета насочена към заинтересованите страни на темите заетост и обществени поръчкиТУК 

Партньори

Воден от EASPD, консорциумът CO-RESP се състои от 7 партньора, които са разпръснати в различни държави, образувайки мултидисциплинарен консорциум​, който включва градове в Австрия, България и Испания.

Координатор: 
Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) (Белгия)
Zentrum für Sozialwirtschaft (ZfSW) (Австрия).
Европейска конфедерация на приобщаващите предприятия (EuCIE) (Франция).
Национален алианс за социална отговорност (НАСО) (България).
Град Добрич (България)
Град Глайсдорф (Австрия)
Град Марина де Кудейо (Испания)

Продължителност на проекта
Май 2022 - Май 2024

Финансиране
SMP-COSME-2021-УСТОЙЧИВОСТ

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.